-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2022-10-24- 2022-11-24)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2022-11-23 10:54:30 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Д.Жавхлантөгс
Улсын яллагч: М.Бамбадорж
П.Пагма
2022-11-23 10:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
2 2022-11-23 10:22:42 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Д.Ганчимэг
Шүүгдэгч: Г.Ганболор
Шүүгдэгч: Г.Оюунжаргал
Г.Намуунтуяа
2022-11-23 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
3 2022-11-23 09:08:27 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Б.Гүррагчаа
Прокурор: Д.Ганчимэг
Өмгөөлөгч: Г.Цэрэндолгор
Л.Батжаргал
2022-11-25 10:54 Шүүх хуралдаан зарласан
Хохирогч өмгөөлөгч авах хүсэлт гаргасан
4 2022-11-23 08:38:04 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: М.Бамбадорж
Өмгөөлөгч: Б.Солонго
Шүүгдэгч: Х.Баттөмөр
Шүүгдэгч: Ц.Галсан
Л.Батжаргал
2022-11-23 08:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
5 2022-11-22 16:34:17 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Зөрчилд холбогдогч: Б.Болорчулуун
Г.Намуунтуяа
2022-11-22 16:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
6 2022-11-22 16:26:08 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Өмгөөлөгч: Т.Энхболд
Зөрчилд холбогдогч: Б.Оюунболд
Г.Намуунтуяа
2022-11-22 16:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
7 2022-11-22 16:19:25 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Зөрчилд холбогдогч: Э.Мөнх-Од
Л.Батжаргал
2022-11-22 15:20 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
8 2022-11-22 16:06:47 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Зөрчилд холбогдогч: Н.Наранцогт
П.Пагма
2022-11-22 15:50 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
9 2022-11-22 15:45:11 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Зөрчилд холбогдогч: Б.Соёлсүх
П.Пагма
2022-11-22 15:40 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
10 2022-11-22 15:27:57 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Зөрчилд холбогдогч: Ш.Ганзориг
П.Пагма
2022-11-22 15:20 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
11 2022-11-22 15:02:32 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Зөрчилд холбогдогч: Х.Итгэлтөгс
Л.Батжаргал
2022-11-22 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
12 2022-11-22 14:51:44 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Зөрчилд холбогдогч: Х.Доржпалам
Л.Батжаргал
2022-11-22 14:40 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
13 2022-11-22 14:40:16 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Өмгөөлөгч: Т.Батболд
Зөрчилд холбогдогч: А.Мөнхтөр
Л.Батжаргал
2022-11-22 14:20 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
14 2022-11-21 15:07:16 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Д.Ганчимэг
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Б.Солонго
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Г.Цэрэндолгор
Шүүгдэгч: Э.Мөнхсүх
Шүүгдэгч: П.Борхүү
Г.Намуунтуяа
2022-11-23 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
15 2022-11-21 09:06:24 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Д.Ганчимэг
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Б.Солонго
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Г.Цэрэндолгор
Шүүгдэгч: Э.Мөнхсүх
Шүүгдэгч: П.Борхүү
Г.Намуунтуяа
2022-11-23 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Өмгөөлөгч өвчтэй, чөлөөтэй

Нийт 96 хурал байна.