-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2022-08-29- 2022-09-29)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2022-09-29 18:27:54 Дархан-Уул аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: "Жоконди" ХХК
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Д.Энхцэцэг
Хариуцагч: Дархан-Уул аймгийн Засаг дарга
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Б.Золбаясах
Ж.Оюунчимэг
2022-09-29 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгосон.
2 2022-09-29 10:56:50 Дархан-Уул аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: "Батбармат" ХХК
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Л.Оюунсувд
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Д.Батчулуун
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Л.Энхбаатар
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Б.Золбаясах
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Б.Баярмаа
Д.Нарантуяа
2022-09-29 08:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгосон.
3 2022-09-27 16:05:12 Дархан-Уул аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Д.Отгон
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Б.Энхмандах
Хариуцагч: Дархан-Уул аймгийн Засаг дарга
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Д.Батчулуун
Ж.Оюунчимэг
2022-09-27 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгосон.
4 2022-09-26 13:28:26 Дархан-Уул аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ч.Чинбаатар
Хариуцагч: Дархан-Уул аймгийн Засаг дарга
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Б.Золбаясах
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Б.Содболд
Ж.Оюунчимэг
2022-09-05 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгосон.
5 2022-09-26 12:28:30 Дархан-Уул аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: "Миракллэнд" ХХК
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Б.Содболд
Хариуцагч: Дархан-Уул аймгийн Засаг дарга
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Б.Золбаясах
Хариуцагч: Дархан-Уул аймгийн ГХБХБГ
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Б.Баярмаа
Ж.Оюунчимэг
2022-09-05 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгосон.
6 2022-09-26 12:17:09 Дархан-Уул аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: "Эрхэмсэг оршихуй цэцэрлэг" БСБ
Хариуцагч: Дархан-Уул аймгийн Засаг дарга
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Д.Батчулуун
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Б.Золбаясах
Ж.Оюунчимэг
-0001-11-30 00:00 Шүүх хуралдаан зарласан
Өмгөөлөгч авах эрхээр хангаж, шүүх хуралдааныг хойшлуулсан
7 2022-09-23 17:07:57 Дархан-Уул аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: "Жоконди" ХХК
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Д.Энхцэцэг
Хариуцагч: Дархан-Уул аймгийн Засаг дарга
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Б.Золбаясах
Ж.Оюунчимэг
2022-09-29 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Өмгөөлөгч авах эрхээр хангаж, шүүх хуралдааныг хойшлуулсан
8 2022-09-19 14:41:23 Дархан-Уул аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: "Айтүүлс" ХХК
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Н.Лхүндэв
Хариуцагч: Дархан-Уул аймгийн Засаг дарга
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Д.Батчулуун
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Б.Золбаясах
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Б.Баярмаа
Ж.Оюунчимэг
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан зарласан
Гуравдагч этгээд оролцуулах хүсэлтийг шийдвэрлэж, шүүх хуралдааныг хойшлуулсан
9 2022-09-19 10:53:08 Дархан-Уул аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: "Эрхэмсэг оршихуй цэцэрлэг" БСБ
Нэхэмжлэгч: Ж.Цэвэллхамаа
Хариуцагч: Дархан-Уул аймгийн Засаг дарга
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Д.Батчулуун
Ж.Оюунчимэг
2022-09-19 10:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүх хуралдааныг товлосон
10 2022-09-19 10:19:57 Дархан-Уул аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Д.Отгон
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: н.Энхмандах
Хариуцагч: Дархан-Уул аймгийн Засаг дарга
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Д.Батчулуун
Ж.Оюунчимэг
2022-09-19 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүх хуралдааныг товлосон
11 2022-09-16 10:21:47 Дархан-Уул аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: "Батбармат" ХХК
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Л.Оюунсувд
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Д.Батчулуун
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Л.Энхбаатар
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Б.Золбаясах
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Б.Баярмаа
Д.Нарантуяа
2022-09-29 08:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч өвчтэй
12 2022-09-16 10:21:45 Дархан-Уул аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: "Батбармат" ХХК
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Л.Оюунсувд
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Д.Батчулуун
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Л.Энхбаатар
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Б.Золбаясах
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Б.Баярмаа
Д.Нарантуяа
2022-09-29 08:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч өвчтэй
13 2022-09-14 14:38:26 Дархан-Уул аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: "Сонголон хайрхан" ХХК
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Д.Гантулга
Хариуцагч: Дархан-Уул аймгийн Засаг дарга
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Л.Алтанчимэг
Хариуцагч: Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Ц.Чулуунцэцэг
Гуравдагч этгээд: "Баясах түшээ" ХХК
Гуравдагч этгээдийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: М.Отгонбаяр
Гуравдагч этгээдийн өмгөөлөгч: Ө.Эрдэнэ-Очир
Д.Нарантуяа
2022-09-14 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Урьдчилсан хэлэлцүүлэг хойшилсон

Нийт 13 хурал байна.