-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2022-05-16- 2022-05-20)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2022-05-20 15:31:03 Орхон аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Н.Дүүрэнжаргал
Шүүгдэгч: Ш.Хашбаатар
Г.Энхтунгалаг
2022-05-20 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
2 2022-05-20 14:28:02 Орхон аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Н.Дүүрэнжаргал
Шүүгдэгч: Г.Ариунгэрэл
Өмгөөлөгч: Ц.Энхтуяа
Хохирогч: С.Ганзориг
Өмгөөлөгч: П.Батжаргал
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Р.Цэрэнханд
Д.Ариунцэцэг
2022-06-14 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Өмгөөлөгч нэмэгдсэн, хэргийн материалтай танилцах хүсэлт гаргасан
3 2022-05-20 08:39:15 Орхон аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Н.Дүүрэнжаргал
Шүүгдэгч: Г.Ариунгэрэл
Өмгөөлөгч: Ц.Энхтуяа
Хохирогч: С.Ганзориг
Өмгөөлөгч: П.Батжаргал
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Р.Цэрэнханд
Д.Ариунцэцэг
2022-06-14 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Өмгөөлөгч өвчтэй, чөлөөтэй
4 2022-05-19 12:00:50 Орхон аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Г.Эрдэнэзул
Шүүгдэгч: У.Төгөлдөр
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Б.Тулга
Хохирогч: Б.Цээлхам
Г.Энхтунгалаг
2022-05-19 09:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
5 2022-05-19 10:05:07 Орхон аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Н.Дүүрэнжаргал
Шүүгдэгч: Ч.Тодхүү
Шүүгдэгч: П.Оюунбаатар
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Р.Цэрэнханд
Иргэний нэхэмжлэгч: С.Хүрэлбаатар
Б.Нармандах
2022-05-24 16:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүгчдэгч ирээгүй
6 2022-05-19 10:02:33 Орхон аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Л.Оюунтуяа
Зөрчилд холбогдогч: Б.Идэр
Б.Нармандах
2022-04-27 15:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
7 2022-05-19 09:59:24 Орхон аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Л.Оюунтуяа
Зөрчилд холбогдогч: Ж.Амаржаргал
Б.Нармандах
2022-04-27 16:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
8 2022-05-17 16:28:10 Орхон аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Л.Энхтайван
Шүүгдэгч: Я.Ганцогт
Хохирогч: Уянга
Г.Энхтунгалаг
2022-05-17 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
9 2022-05-17 12:52:27 Орхон аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Н.Дүүрэнжаргал
Яллагдагч: Ч:.Пүрэвсугир
Яллагдагчийн өмгөөлөгч: Р.Цэрэнханд
Хохирогч: Г.Энхжин
Хохирогчийн өмгөөлөгч: Б.Долгорсүрэн
Б.Нармандах
2022-05-17 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.2.Прокурорт буцаасан
10 2022-05-16 11:07:12 Орхон аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Зөрчилд холбогдогч: М.Орхон,
Зөрчилд холбогдогч: Д.Оюунбилэг
Өмгөөлөгч: О.Сарантуул
Өмгөөлөгч: Н.Баатардорж
Өмгөөлөгч: Ганбат
Прокурор: Л.Оюунтуяа
Б.Нармандах
2022-05-16 08:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн

Нийт 10 хурал байна.