-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2022-03-30- 2022-04-30)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2022-04-29 17:01:32 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Д.Болормаа
Б.Раушан
2022-04-13 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
2 2022-04-29 17:00:45 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: С.Гүлпашка
Ц.Оюун-Эрдэнэ
2022-04-18 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
3 2022-04-29 16:59:31 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Н.Чоён-Ийшээ
Х.Тасхын
2022-04-27 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
4 2022-04-29 10:55:46 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: А.Айгүл
Хариуцагч: М.Аманжол
Гуравдагч этгээд: А.Мамай
Гуравдагч этгээд: Т.Айсэвлэ
Гуравдагч этгээд: М.Сайрангүл
Гуравдагч этгээд: А.Баймолда
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Б.Батсүх
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Н.Оюунчимэг
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Ж.Энхжаргал
Б.Раушан
2022-05-09 08:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Гэрч оролцуулах хүсэлт гаргасан
5 2022-04-28 12:35:11 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Ш.Баярсайхан
Б.Раушан
2022-04-28 11:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
6 2022-04-28 12:22:21 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: А.Салиха
Б.Раушан
2022-04-28 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
7 2022-04-28 11:06:02 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Ц.Лхагвасүрэн
Б.Раушан
2022-04-28 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
8 2022-04-28 11:05:52 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Ц.Лхагвасүрэн
Б.Раушан
2022-04-28 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
9 2022-04-28 10:53:18 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Д.Лхагвасүрэн
Б.Раушан
2022-04-28 10:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
10 2022-04-28 10:28:41 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: С.Ням-Очир
Хүсэлт гаргагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: н.Нямдорж
Б.Раушан
2022-04-28 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
11 2022-04-28 10:17:22 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: М.Бат-Эрдэнэ
Б.Раушан
2022-04-28 09:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
12 2022-04-28 09:43:35 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Ц.Энэбиш
Б.Раушан
2022-04-28 08:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
13 2022-04-27 15:23:13 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: С.Хишигзул
Хариуцагч: Ш.Балданжав
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Г.Батзаяа
Б.Раушан
2022-04-27 13:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон. /ИХШХШТХ-ийн 117.1/
14 2022-04-27 12:33:05 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Одончимэг
Х.Тасхын
2022-04-27 11:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
15 2022-04-27 12:32:29 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: С.Хишигзул
Хариуцагч: Ш.Балданжав
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Г.Батзаяа
Б.Раушан
2022-04-27 13:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр шүүх хуралдаанд ирээгүй

Нийт 60 хурал байна.