-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2022-01-01- 2022-12-31)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2022-12-30 15:44:19 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Нармандах
Хариуцагч: Л.Пүрэв-Очир
Г.Энх-Амгалан
2022-12-26 15:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
2 2022-12-30 15:43:06 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Ц.Мөнхзаяа
Хариуцагч: Б.Лхагвасүрэн
Г.Энх-Амгалан
2022-12-26 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
3 2022-12-19 15:05:48 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Ж.Энхцэцэг
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Ц.Хонгорзул
Хариуцагч: Л.Цэрэнтогтох
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Г.Гандөш
Г.Энх-Амгалан
2022-12-19 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
4 2022-12-19 12:39:18 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Ч.Пүрэвсүрэн
Г.Энх-Амгалан
2022-12-19 12:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
5 2022-12-19 12:00:22 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Г.Ганчимэг
Хариуцагч: Ж.Өлзий-Орших
Хариуцагч: Н.Цэцэгсайхан
Г.Энх-Амгалан
2022-12-19 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж, үлдэх хэсгийг хэрэгсэхгүй болгосон. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.2/
6 2022-12-19 10:16:36 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Наянжин
Хариуцагч: Д.Бямбадорж
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Г.Гандөш
Г.Энх-Амгалан
2022-12-19 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
7 2022-12-15 15:43:22 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Г.Оюундулам
Хариуцагч: Г.Өнөржаргал
Г.Энх-Амгалан
2022-12-15 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
8 2022-12-14 10:55:00 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Л.Ганцэцэг
Хариуцагч: Б.Түмэнжаргал
Хариуцагч: Х.Энхтайван
Г.Энх-Амгалан
2022-12-14 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Хэргийг шилжүүлсэн.
9 2022-12-06 10:05:47 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Ц.Банди
Б.Сарантуяа
2022-12-05 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэгч нэхэмжлэлээсээ татгалзсан.
10 2022-12-05 17:58:14 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Г.Оюундулам
Хариуцагч: Г.Өнөржаргал
Г.Энх-Амгалан
2022-12-15 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч хэргийн материалтай танилцах хүсэлт гаргасан
11 2022-12-05 17:54:54 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Хархорин сумын Цагдаагийн хэлтэс
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Ж.Мяасүрэн
Гуравдагч этгээд: У.Доржгочоо
Б.Сарантуяа
2022-12-05 11:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
12 2022-12-05 17:08:20 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Хархорин сумын Цагдаагийн хэлтэс
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Ж.Мяасүрэн
Гуравдагч этгээд: Д.Түвшинбаяр
Г.Энх-Амгалан
2022-12-05 10:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
13 2022-12-05 11:42:11 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Хаан банк
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Л.Ганцэцэг
Хариуцагч: Б.Түмэнжаргал
Хариуцагч: Х.Энхтайван
Г.Энх-Амгалан
-0001-11-30 00:00 Шүүх хуралдаан зарласан
Өмгөөлөгч авах хүсэлт гаргасан
14 2022-12-05 10:04:08 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Ц.Отгонжаргал
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Ц.Хонгорзул
Г.Энх-Амгалан
2022-12-05 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
15 2022-12-05 10:02:54 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Э.Шинэдарам
Г.Энх-Амгалан
2022-12-05 09:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/

Нийт 188 хурал байна.