-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2022-01-01- 2022-12-31)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2022-12-28 17:37:47 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: Б.Энхтүвшин
Прокурор: П.Нарантуяа
Б.Сарантуяа
2022-12-28 17:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
2 2022-12-28 17:05:18 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: Т.Батдэлгэр
Прокурор: П.Нарантуяа
Г.Энх-Амгалан
2022-12-28 16:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
3 2022-12-28 15:00:55 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: Ц.Батцэнгэл
Прокурор: П.Нарантуяа
Э.Дулмаа
2022-12-27 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
4 2022-12-28 14:59:54 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: С.Нэргүй
Прокурор: П.Нарантуяа
Э.Дулмаа
2022-12-28 10:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
5 2022-12-26 13:27:49 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Шүүгдэгч: Ц.Дагдан
Шүүгдэгч: Д.Одонгариг
Улсын яллагч: Д.Түвшинтөр
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Г.Гандөш
Хохирогч: Ц.Ууганбаяр
Хохирогч: Д.Лхагвасүрэн
Хохирогч: Д.Ичинхорлоо
Г.Энх-Амгалан
2022-12-26 11:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
6 2022-12-26 11:09:45 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Шүүгдэгч: Э.Амарсайхан
Шүүгдэгч: Н.Болдбат
Улсын яллагч: Д.Түвшинтөр
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Б.Батсайхан
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Д.Амаржаргал
Хохирогч: Б.Билгүүн
Г.Энх-Амгалан
2022-12-26 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.3.Яллагдагчийг шүүхэд шилжүүлсэн
7 2022-12-26 11:01:07 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Шүүгдэгч: Ч.Буянцогт
Улсын яллагч: Д.Түвшинтөр
Хохирогч: Б.Дуламжав
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Г.Гандөш
Э.Дулмаа
2022-12-16 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
8 2022-12-21 16:02:13 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: М.Хатанбаатар
Прокурор: П.Нарантуяа
Г.Энх-Амгалан
2022-12-21 16:10 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
9 2022-12-21 16:01:17 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: Т.Батболд
Прокурор: П.Нарантуяа
Б.Сарантуяа
2022-12-21 16:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
10 2022-12-21 16:00:19 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: М.Мөнхбат
Прокурор: П.Нарантуяа
Б.Сарантуяа
2022-12-21 15:50 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
11 2022-12-21 15:59:24 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: Ц.Батцэнгэл
Прокурор: П.Нарантуяа
Э.Дулмаа
2022-12-27 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Талуудаас хэргийн оролцогч , бусад оролцогчийг оролцуулах хүсэлт гаргасан
12 2022-12-16 18:33:24 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Шүүгдэгч: Б.Балжинням
Улсын яллагч: Б.Түвшинтөр
Б.Сарантуяа
2022-12-16 17:15 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
13 2022-12-16 18:08:34 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Шүүгдэгч: Э.Дашдамба
Улсын яллагч: Б.Түвшинтөр
Б.Сарантуяа
2022-12-16 16:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
14 2022-12-16 17:37:20 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: Д.Даваасүрэн
Прокурор: П.Нарантуяа
Б.Сарантуяа
2022-12-16 16:40 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
15 2022-12-16 17:36:26 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Шүүгдэгч: Э.Дашдамба
Улсын яллагч: Б.Түвшинтөр
Б.Сарантуяа
2022-12-16 16:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн

Нийт 496 хурал байна.