-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2022-01-01- 2022-12-31)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2022-12-01 10:11:35 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Шүүгдэгч: Ц.Цэрэнпүрэв
Улсын яллагч: Д.Алимаа
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Ц.Алтангэрэл
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: С.Ганцацрал
Г.Энх-Амгалан
2022-12-12 10:00 Шүүх хуралдаан зарласан
Өмгөөлөгч шүүх хуралдаан давхацсан
2 2022-11-30 12:28:55 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Шүүгдэгч: Т.Ариунболд
Шүүгдэгч: А.Сундуйдорж
Улсын яллагч: Д.Түвшинтөр
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Ж.Оюунчимэг
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Р.Шүрхүү
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Т.Оюунчимэг
Г.Энх-Амгалан
2022-12-13 09:30 Шүүх хуралдаан зарласан
Өмгөөлөгч шүүх хуралдаан давхацсан
3 2022-11-30 11:36:39 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: Ч.Дорж
Прокурор: П.Нарантуяа
Э.Дулмаа
2022-11-30 11:15 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
4 2022-11-29 12:07:07 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: С.Гантулга
Прокурор: П.Нарантуяа
Б.Сарантуяа
2022-11-29 12:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
5 2022-11-25 10:29:56 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Шүүгдэгч: Т.Ариунболд
Шүүгдэгч: А.Сундуйдорж
Улсын яллагч: Д.Түвшинтөр
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Ж.Оюунчимэг
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Р.Шүрхүү
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Т.Оюунчимэг
Г.Энх-Амгалан
2022-12-13 09:30 Шүүх хуралдаан зарласан
Өмгөөлөгч хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр шүүх хуралдаанд ирээгүй
6 2022-11-23 17:41:50 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: П.Нарантуяа
Өмгөөлөгч: Г.Гандөш
Зөрчилд холбогдогч: О.Онгонбаяр
Г.Энх-Амгалан
2022-11-23 17:15 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
7 2022-11-23 17:31:53 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Шүүгдэгч: Ж.Золбоо
Улсын яллагч: Д.Алимаа
Хохирогч: Н.Онон
Б.Сарантуяа
2022-11-23 16:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
8 2022-11-23 17:31:08 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: П.Нарантуяа
Зөрчилд холбогдогч: Ж.Отгонбаяр
Б.Сарантуяа
2022-11-23 17:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
9 2022-11-23 17:04:15 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Шүүгдэгч: Д.Эрдэнэбилэг
Улсын яллагч: Д.Алимаа
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Г.Гандөш
Хохирогч: Ч.Дорж
Б.Сарантуяа
2022-11-23 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
10 2022-11-23 13:02:55 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Улсын яллагч: П.Нарантуяа
Өмгөөлөгч: Д.Дашцэрэн
Хохирогч: Р.Батпүрэв
Шүүгдэгч: М.Энхтайван
Б.Сарантуяа
2022-11-23 12:03 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
11 2022-11-21 10:23:05 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: Л.Хүрэлбаатар
Прокурор: П.Нарантуяа
Г.Энх-Амгалан
2022-11-21 00:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
12 2022-11-16 17:27:22 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: Л.Доржсүрэн
Прокурор: П.Нарантуяа
Б.Сарантуяа
2022-11-16 17:20 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
13 2022-11-16 17:04:33 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: Б.Даваа
Прокурор: П.Нарантуяа
Өмгөөлөгч: Г.Гандөш
Б.Сарантуяа
2022-11-16 17:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
14 2022-11-16 16:20:03 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: М.Эрдэнэбилэг
Прокурор: П.Нарантуяа
Г.Энх-Амгалан
2022-11-16 16:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
15 2022-11-16 16:12:51 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: Т.Мягмаррагчаа
Прокурор: П.Нарантуяа
Г.Энх-Амгалан
2022-11-16 16:20 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн

Нийт 461 хурал байна.