-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2021-11-01- 2021-12-01)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2021-11-10 18:12:51 Дархан-Уул аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: "Таны зам" ХХК
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Д.Отгонгал
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: н.Даваажанцан
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: С.Эрдэнэсувд
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Ө.Сайнбаяр
Хариуцагч: Дархан-Уул аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Б.Баасанжаргал
Хариуцагч: Үнэлгээний хороо
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Ж.Энхцэцэг
Хариуцагч: Дархан-Уул аймгийн ЗДТГ
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: П.Батсүх, Л.Алтанчимэг
Гуравдагч этгээд: "Анандын зам" ХХК
Гуравдагч этгээдийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Б.Эрдэнэ
Гуравдагч этгээдийн өмгөөлөгч: Д.Түмэнжаргал, С.Отгонгэрэл
Д.Нарантуяа
2021-11-10 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзаж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон.
2 2021-11-09 10:34:55 Дархан-Уул аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: З.Бямбасүрэн
Хариуцагч: Ч.Мөнх-Эрдэнэ
Ж.Оюунчимэг
2021-11-09 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгосон.
3 2021-11-03 15:01:02 Дархан-Уул аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: "Таны зам" ХХК
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Д.Отгонгал
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: н.Даваажанцан
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: С.Эрдэнэсувд
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Ө.Сайнбаяр
Хариуцагч: Дархан-Уул аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Б.Баасанжаргал
Хариуцагч: Үнэлгээний хороо
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Ж.Энхцэцэг
Хариуцагч: Дархан-Уул аймгийн ЗДТГ
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: П.Батсүх, Л.Алтанчимэг
Гуравдагч этгээд: "Анандын зам" ХХК
Гуравдагч этгээдийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Б.Эрдэнэ
Гуравдагч этгээдийн өмгөөлөгч: Д.Түмэнжаргал, С.Отгонгэрэл
Д.Нарантуяа
2021-11-10 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Өмгөөлөгчийн шүүх хуралдаан давхацсан
4 2021-11-01 21:12:45 Дархан-Уул аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Т.Ням-Очир
Нэхэмжлэгч: Б.Баярсайхан
Нэхэмжлэгч: О.Соёлмаа
Нэхэмжлэгч: Д.Нацагдорж
Нэхэмжлэгч: О.Оюунчимэг
Нэхэмжлэгч: Д.Манжлхам
Нэхэмжлэгч: Э.Азбаяр
Нэхэмжлэгч: Э.Мөнгөнтуяа
Нэхэмжлэгч: П.Төрмөнх
Хариуцагч: О.Мэндбаяр
Гуравдагч этгээд: Д.Болормаагийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Д.Гантулга
Гуравдагч этгээд: О.Батпүрэв
Гуравдагч этгээд: "Ласти интернэшнл" ХХК
Гуравдагч этгээд: Ч.Сарнайцэцэг
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Л.Оюунсувд
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Л.Сарангуа
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : С.Соёл-Эрдэнэ
Д.Нарантуяа
2021-11-01 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгосон.

Нийт 4 хурал байна.