-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2021-11-01- 2021-12-01)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2021-12-01 13:50:35 Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: Ц.Цэен-Ойдов
Хохирогч: Н.Цогзолбоо
Шүүгдэгч: Т.Мөнхбат
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Б.Чинбаатар
Б.Манлайбаатар
2021-12-01 12:50 Шүүх хуралдаан дууссан
12.3.Анхан шатны шүүхийн шийдвэрт өөрчлөлт оруулсан
2 2021-12-01 12:59:39 Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: Ч.Мядагбадам
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: А.Мягмаржаргал
Хохирогчийн өмгөөлөгч: Ө.Өлзиймаа
Шүүгдэгч: А.Нармандах
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Н.Баярмаа
Б.Манлайбаатар
2021-12-01 12:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.4. Хэвээр үлдээсэн
3 2021-12-01 12:41:52 Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: Б.Батсүх
Хохирогч: Д.Нямцэрэн
Шүүгдэгч: Ц.Батжаргал
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Б.Чинбаатар
Б.Манлайбаатар
2021-12-01 11:20 Шүүх хуралдаан дууссан
12.3.Анхан шатны шүүхийн шийдвэрт өөрчлөлт оруулсан
4 2021-12-01 12:08:56 Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: Д.Батмөнх
Шүүгдэгч: Н.Сүхбаатар
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: П.Батжаргал
Шүүгдэгч: Х.Болормаа
Шүүгдэгч: Ч.Мөнгөнзул
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Ө.Өлзиймаа
Ц.Амаржаргал
2021-12-01 10:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.4. Хэвээр үлдээсэн
5 2021-12-01 11:16:47 Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: Ц.Цэен-Ойдов
Шүүгдэгч: Н.Алтаншагай
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: П.Батжаргал
Шүүгдэгч: Б.Батмагнай
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Л.Болормаа
Ц.Амаржаргал
2021-12-01 09:50 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Хүчингүй болгож анхан шатны шүүхэд дахин хэлэлцүүлэхээр буцаасан
6 2021-12-01 10:13:13 Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: Д.Номин-Эрдэнэ
Хохирогч: Ц.Чулуунбат
Зөрчилд холбогдогч: Д.Мөнхчимэг
Өмгөөлөгч: Э.Одончимэг
Ц.Амаржаргал
2021-12-01 09:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.3.Анхан шатны шүүхийн шийдвэрт өөрчлөлт оруулсан
7 2021-11-10 17:43:59 Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: Д.Номин-Эрдэнэ
Ялтан: Ц.Эрдэнэбат
Б.Манлайбаатар
2021-11-10 12:40 Шүүх хуралдаан дууссан
12.4. Хэвээр үлдээсэн
8 2021-11-10 17:18:56 Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: Ц.Цэен-Ойдов
Хохирогч: Д.Энх-Оргил
Хохирогчийн өмгөөлөгч: Б.Чинбаатар
Хохирогч: С.Сүхчулуун
Шүүгдэгч: Б.Ганбат
Шүүгдэгч: Б.Баярцогт
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: П.Батжаргал
Б.Манлайбаатар
2021-11-10 12:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Хүчингүй болгож анхан шатны шүүхэд дахин хэлэлцүүлэхээр буцаасан
9 2021-11-10 16:26:37 Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: Ч.Мядагбадам
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: О.Мөнгөнзулцэцэг
Хохирогчийн өмгөөлөгч: Ө.Өлзиймаа
Шүүгдэгч: Д.Алдархишиг
Өмгөөлөгч: П.Батжаргал
Б.Манлайбаатар
2021-11-10 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.4. Хэвээр үлдээсэн
10 2021-11-10 13:00:38 Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: Б.Батсүх
Хохирогч: Н.Бямбасүрэн
Хохирогч: Б.Гэрэлтуяа
Хохирогч: Ц.Болормаа
Хохирогч: Б.Оюун-Эрдэнэ
Хохирогч: Ч.Бүжинлхам
Хохирогч: Х.Батсүх
Хохирогч: А.Отгонжаргал
Хохирогч: Д.Болоржаргал
Хохирогч: Д.Болорчимэг
Хохирогч: Б.Оюунхишиг
Хохирогч: Х.Даваа
Хохирогч: Н.Оюун-Эрдэнэ
Хохирогчийн өмгөөлөгч: П.Батжаргал
Яллагдагч: Г.Үүрийнтуяа
Яллагдагчийн өмгөөлөгч: Ж.Нарантуяа
Яллагдагчийн өмгөөлөгч: Б.Билгүүн
Ц.Амаржаргал
2021-11-10 10:10 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Хүчингүй болгож анхан шатны шүүхэд дахин хэлэлцүүлэхээр буцаасан
11 2021-11-10 10:34:51 Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: Б.Батсүх
Хохирогч: А.Адъяасүрэн
Шүүгдэгч: Б.Жаргалсайхан
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Ж.Туяа
Ц.Амаржаргал
2021-11-10 09:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Хүчингүй болгож анхан шатны шүүхэд дахин хэлэлцүүлэхээр буцаасан
12 2021-11-03 16:59:03 Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: Б.Сүрмандах
Хохирогч: Ц.Амарзаяа
Хохирогч: П.Ариунжаргал
Хохирогч: Х.Эрхэмбаяр
Хохирогч: Б.Батзул
Хохирогч: А.Чулуунбаатар
Хохирогч: Р.Бадамдорж
Хохирогч: Т.Тогтохбаатар
Хохирогч: Ц.Оюундалай
Хохирогч: Ч.Алтансувд
Хохирогч: А.Ундармаа
Хохирогч: Ц.Цэенхорлоо
Хохирогч: Н.Алтангэрэл
Хохирогч: Г.Борхүү
Хохирогч: Ч.Байгаль
Хохирогч: Б.Батбаяр
Хохирогч: С.Сүрэнчимэг
Хохирогчийн өмгөөлөгч: Ө.Өлзиймаа
Хохирогчийн өмгөөлөгч: Л.Цуурай
Хохирогчийн өмгөөлөгч: Ж.Туяа
Хохирогчийн өмгөөлөгч: П.Батжаргал
Хүсэлт гаргагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: В.Баярмагнай
Иргэний нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Ч.Атарболд
Хүсэлт гаргагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: М.Алтанцэцэг
Иргэний нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Э.Одончимэг
Шүүгдэгч: В.Лхагвачимэг
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Г.Буянбадрал
Иргэний хариуцагч: Ш.Келербек
Иргэний хариуцагчын өмгөөлөгч: Б.Цолмон-Эрдэнэ
Б.Манлайбаатар
2021-10-27 12:50 Шүүх хуралдаан дууссан
12.3.Анхан шатны шүүхийн шийдвэрт өөрчлөлт оруулсан

Нийт 12 хурал байна.