-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2021-09-20- 2021-09-24)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2021-09-24 14:24:34 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : сүхбат ЦОГ СӨХ
Хариуцагч: Хажа ХХК ЖАргалсайхан
Б.Хишигдаваа
2021-10-05 14:00 Шүүх хуралдаан зарласан
Хэргийн оролцогч, тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгчөөс нотлох баримт гаргуулах хүсэлт гаргасан
2 2021-09-24 11:45:05 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Одонтрейд
Хариуцагч: Төгсцас
Б.Хишигдаваа
2021-09-24 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэгч, хариуцагч эвлэрснийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон.
3 2021-09-23 16:25:54 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Бүтээгч ХХК
Хариуцагч: Ээлт өлгий ХХК
Б.Хишигдаваа
2021-09-23 16:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэгч, хариуцагч эвлэрснийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон.
4 2021-09-23 16:21:59 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Одонтрейд
Хариуцагч: Төгсцас
Б.Хишигдаваа
2021-09-24 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Хэргийн оролцогч, тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгчөөс нотлох баримт гаргуулах хүсэлт гаргасан
5 2021-09-23 16:10:37 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Дандар
Хариуцагч: Баярням
Б.Бямбасүрэн
Б.Дэлгэрцэцэг
Б.Хишигдаваа
2021-09-23 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж, үлдэх хэсгийг хэрэгсэхгүй болгосон. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.2/
6 2021-09-22 10:01:46 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Т.Жавзанжав
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : А.Эрдэнэбилэг
Л.Ариунцэцэг
2021-09-22 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
7 2021-09-21 17:16:26 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Энхжаргал
Хариуцагч: Соёл-Эрдэнэ
Б.Бямбасүрэн
2021-09-21 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
8 2021-09-21 16:17:56 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ү.Энхжаргал
Хариуцагч: Я.Пүрэв
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Д.Оюунчимэг
Б.Дэлгэрцэцэг
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан зарласан
Өмгөөлөгч албан томилолттой, чөлөөтэй
9 2021-09-21 16:09:38 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Чулуунбаатар
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Баасанжав
Хариуцагч: Э.Энхцэцэг
Л.Ариунцэцэг
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан дууссан
Хэргийн оролцогчийг шүүх хуралдаанд зайлшгүй оролцуулах шаардлагатай /Шүүхийн санаачилгаар/
10 2021-09-21 15:54:02 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: С.Отгонбаатар
Хариуцагч: Д.Ганзориг
Б.Хишигдаваа
2021-09-29 10:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч өвчтэй
11 2021-09-21 15:46:42 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: А.Чулуунцэцэг
Л.Ариунцэцэг
2021-09-21 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
12 2021-09-21 15:41:24 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ц.Нарантуяа
Хариуцагч: Төрбадрах
Б.Хишигдаваа
2021-09-21 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
13 2021-09-21 15:33:50 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: А.Чулуунцэцэг
Л.Ариунцэцэг
2021-09-21 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Хэргийн оролцогч, тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгчөөс нотлох баримт гаргуулах хүсэлт гаргасан
14 2021-09-21 15:31:15 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: З.Амгалан
Хариуцагч: Б.Түмэнзориг
Л.Ариунцэцэг
2021-09-21 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэгч, хариуцагч эвлэрснийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон.
15 2021-09-21 15:26:58 Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: хонгорзул
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: М.Ганзориг
Б.Хишигдаваа
2021-09-20 09:40 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/

Нийт 18 хурал байна.