-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2021-01-01- 2021-12-31)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2021-12-30 11:50:17 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Д.Өрхдэлгэр
Хариуцагч: Б.Гэрэлт
Б.Азбаяр
2021-12-30 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
2 2021-12-30 10:19:55 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Х.Бат-Өлзий
Хариуцагч: Н.Гэрэлчимэг
Б.Азбаяр
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан зарласан
Хэрэг хянан шийдвэрлэж ажиллагааг түдгэлзүүлсэн.
3 2021-12-28 09:29:59 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ч.Мөнхсайхан
Хариуцагч: Баянгол дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдын хурлын Ажлын алба
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: И.Ууганжаргал
Ж.Кульдана
-0001-11-30 00:00 Шүүх хуралдаан зарласан
Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч өвчтэй
4 2021-12-24 15:00:39 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Д.Халзан
Хариуцагч: Н.Алтанцэцэг
З.Доржнамжин
2021-12-24 14:28 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж, үлдэх хэсгийг хэрэгсэхгүй болгосон. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.2/
5 2021-12-23 16:11:29 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Зам тээврийн хөгжлийн төв ТӨҮГ
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Ч.Саруул
Хариуцагч: Хэрэм зам ХХК
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Я.Энхтуяа
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Ц.Монгол
М.Мөнхтөр
2021-12-23 13:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийг буцаасан.
6 2021-12-23 16:09:46 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Зам тээврийн хөгжлийн төв ТӨҮГ
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Ч.Саруул
Хариуцагч: Хэрэм зам ХХК
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Я.Энхтуяа
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Ц.Монгол
М.Мөнхтөр
2021-12-23 13:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Хэргийн оролцогч, тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгчөөс нотлох баримт гаргуулах хүсэлт гаргасан
7 2021-12-23 16:09:42 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Зам тээврийн хөгжлийн төв ТӨҮГ
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Ч.Саруул
Хариуцагч: Хэрэм зам ХХК
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Я.Энхтуяа
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Ц.Монгол
М.Мөнхтөр
2021-12-23 13:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Хэргийн оролцогч, тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгчөөс нотлох баримт гаргуулах хүсэлт гаргасан
8 2021-12-23 10:42:32 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Өмгөөлөгч: С.Цацралтуяа
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Г.Цолмонгэрэл
Хариуцагч: Б.Энхбаяр
З.Доржнамжин
2021-12-23 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгосон. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.3/
9 2021-12-21 16:24:45 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: З.Цэлмэг
Хариуцагч: Б.Цолмон
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Б.Түвшинтөгс
Б.Азбаяр
2022-01-04 13:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Хэргийн оролцогч, тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгчөөс нотлох баримт гаргуулах хүсэлт гаргасан
10 2021-12-21 10:58:55 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: П.Оюунбилэг
Хариуцагч: Н.Тунамал-Эрдэнэ
А.Сарантуяа
2021-12-21 10:07 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгосон. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.3/
11 2021-12-21 10:00:10 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Отгонбаяр
Хариуцагч: Дулаанхаан-50 СӨХ
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Д.Жавзандулам
Ж.Кульдана
2021-11-01 09:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
12 2021-12-21 09:50:52 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: О.Уянга
Хариуцагч: Д.Золзаяа, Н.Энхтуяа
Ж.Кульдана
2021-12-13 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгосон. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.3/
13 2021-12-21 09:45:40 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Г.Ариунбилэг
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Ц.Болор-Эрдэнэ
Хариуцагч: Н.Батболд
Ж.Кульдана
2021-12-20 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
14 2021-12-21 09:43:38 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Г.Ариунбилэг
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Ц.Болор-Эрдэнэ
Хариуцагч: Н.Батболд
Ж.Кульдана
2021-12-20 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Хэргийн оролцогчийг шүүх хуралдаанд зайлшгүй оролцуулах шаардлагатай /Шүүхийн санаачилгаар/
15 2021-12-21 09:40:14 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Дэлхийн Боловсрол ХХК
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : П.Батчулуун
Хариуцагч: Банк хадгаламж зээлийн хоршооны төлбөр барагдуулах алба
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Б.Уранбаяр
Ж.Кульдана
2022-03-21 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Хэргийн оролцогч, тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгчөөс нотлох баримт гаргуулах хүсэлт гаргасан

Нийт 2266 хурал байна.