-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2021-01-01- 2021-12-31)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2021-12-24 15:51:58 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Б.Нямжав
Зөрчилд холбогдогч: Д.Амарсанаа
Б.Өлзийхишиг
2021-12-24 15:50 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
2 2021-12-24 15:39:34 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Яллагдагч: Э.Очирхуяг
Прокурор: Б.Сансарбаяр
Иргэний нэхэмжлэгч: Б.Батболд
Ж.Отгонхишиг
2021-12-24 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
3 2021-12-23 10:27:06 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Шүүгдэгч: Ё.Нямрагчаа
Шүүгдэгч: М.Шаравсамбуу
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Б.Энхжаргал
Ж.Отгонхишиг
2022-06-23 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Гэрч ирээгүй
4 2021-12-21 15:03:30 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Шүүгдэгч: Н.Отгонбаяр
Прокурор: Б.Чулуунхүү
Ж.Отгонхишиг
2021-12-21 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
5 2021-12-21 12:42:28 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Шүүгдэгч: У.Алтангэрэл
Шүүгдэгч: Б.Батбаатар
Шүүгдэгч: В.Бадамрагчаа
Прокурор: Б.Чулуунхүү
Иргэний нэхэмжлэгч: Л.Одонтуяа
Б.Өлзийхишиг
2021-12-21 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
6 2021-12-21 12:39:02 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Шүүгдэгч: Д.Амаржаргал
Прокурор: М.Энхбаатар
Б.Өлзийхишиг
2021-12-21 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
7 2021-12-20 12:19:18 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Яллагдагч: Р.Шижирбаатар
Прокурор: Ч.Алтансүх
Хохирогч: Г.Сарантуяа
Хохирогчийн өмгөөлөгч: Г.Баттулга
Хохирогчийн өмгөөлөгч: Л.Мөнхсайхан
Яллагдагчийн өмгөөлөгч: М.Гомборагчаа
Яллагдагчийн өмгөөлөгч: Б.Энхжаргал
Яллагдагчийн өмгөөлөгч: Р.Цэрэнханд
Яллагдагчийн өмгөөлөгч: Х.Оюунбат
Яллагдагчийн өмгөөлөгч: Ц.Энхтуяа
Ж.Отгонхишиг
2022-01-17 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Талуудаас хэргийн оролцогч , бусад оролцогчийг оролцуулах хүсэлт гаргасан
8 2021-12-17 18:19:20 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Шүүгдэгч: Я.Пүрэв-Ойдов
Өмгөөлөгч: С.Энхболд
Прокурор: Б.Чулуунхүү
Ж.Отгонхишиг
2021-12-17 17:37 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
9 2021-12-17 17:32:42 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: Г.Мөнхтөр
Прокурор: Б.Нямжав
Ж.Отгонхишиг
2021-06-22 16:25 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
10 2021-12-17 17:31:17 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: Ч.Баасандорж
Прокурор: Б.Нямжав
Б.Өлзийхишиг
2021-07-05 17:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
11 2021-12-17 17:30:21 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Б.Нямжав
Өмгөөлөгч: Г.Баттулга
Зөрчилд холбогдогч: Я.Мөнхтөр
Ж.Отгонхишиг
2021-12-17 17:18 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
12 2021-12-17 15:48:05 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Яллагдагч: Э.Очирхуяг
Прокурор: Б.Сансарбаяр
Иргэний нэхэмжлэгч: Б.Батболд
Ж.Отгонхишиг
2021-12-24 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүгчдэгч ирээгүй
13 2021-12-17 15:32:15 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Шүүгдэгч: Б.Пүрэврагчаа
Прокурор: Б.Чулуунхүү
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Г.Баттулга
Иргэний нэхэмжлэгч: О.Одонтуяа
Ж.Отгонхишиг
2021-12-17 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
14 2021-12-17 12:37:18 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Шүүгдэгч: Ж.Бямба-Очир
Прокурор: Б.Чулуунхүү
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: М.Гомборагчаа
Иргэний нэхэмжлэгч: Б.Батболд
Ж.Отгонхишиг
2021-12-17 10:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
15 2021-12-17 11:22:20 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Шүүгдэгч: Б.Мөнхчулуун
Прокурор: Б.Сансарбаяр
Иргэний нэхэмжлэгч: Б.Батболд
Ж.Отгонхишиг
2021-12-17 09:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн

Нийт 389 хурал байна.