-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2023-01-22- 2022-12-31)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2023-02-01 10:58:07 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Т.Нямхүү
Х.Тасхын
2023-02-01 09:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
2 2023-02-01 10:31:52 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Бумбаяр
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Н.Нямцэнд
Хариуцагч: Г.Чинзориг
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Л.Эрдэнэцэцэг
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Г.Батзаяа
Б.Раушан
2023-02-15 08:30 Шүүх хуралдаан зарласан
Гэрч оролцуулах хүсэлт гаргасан
3 2023-01-31 14:47:09 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Д.Батхорол
Хариуцагч: Б.Батболд
Хариуцагч: Б.Чимэдцэрэн
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Ж.Энхжаргал
Х.Тасхын
2023-02-10 09:00 Шүүх хуралдаан зарласан
Өмгөөлөгч өвчтэй
4 2023-01-31 12:30:03 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: М.Гэрэлчулуун
Б.Раушан
2022-09-29 14:10 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
5 2023-01-31 12:28:37 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Ч.Ганчимэг
Хариуцагч: Ц.Нямдаваа
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Ж.Энхжаргал
Х.Тасхын
2022-10-05 09:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
6 2023-01-31 12:24:26 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Я.Тэрбиш
Ц.Оюун-Эрдэнэ
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан зарласан
Хэргийн оролцогчийг шүүх хуралдаанд зайлшгүй оролцуулах шаардлагатай /Шүүхийн санаачилгаар/
7 2023-01-31 12:21:28 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : н.Отгонбаяр
Х.Тасхын
2022-12-28 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
8 2023-01-31 12:17:36 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Дагвасамбуу
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Д.Нямдорж
Х.Тасхын
2023-01-13 13:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
9 2023-01-27 09:49:14 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Д.Эрдэнэчимэг
Хариуцагч: П.Цэцэгжаргал
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Н.Оюунчимэг
Х.Тасхын
2023-02-03 13:30 Шүүх хуралдаан зарласан
Өмгөөлөгч хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр шүүх хуралдаанд ирээгүй
10 2023-01-25 18:08:24 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Г.Ёндондулам
Хариуцагч: Б.Нүржин
Б.Раушан
2023-01-25 15:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
11 2023-01-25 14:47:27 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Ж.Чулуунцэцэг
Б.Раушан
2023-01-25 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
12 2023-01-25 14:39:58 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Ууганцэцэг
Хариуцагч: Н.Ганхуяг
Х.Тасхын
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан зарласан
Өмгөөлөгч хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр шүүх хуралдаанд ирээгүй
13 2023-01-25 12:30:25 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ш.Сарантуяа
Х.Тасхын
2023-01-25 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж, үлдэх хэсгийг хэрэгсэхгүй болгосон. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.2/
14 2023-01-25 11:44:21 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Мөнхбат
Х.Тасхын
2023-01-25 10:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
15 2023-01-25 10:25:16 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ч.Цэрэндагва
Хариуцагч: Д.Цэндсүрэн
Б.Раушан
2023-02-03 08:30 Шүүх хуралдаан зарласан
Өмгөөлөгч авах хүсэлт гаргасан

Нийт 16 хурал байна.