-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2023-05-20- 2022-12-31)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2023-05-30 16:37:30 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Болатбек
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Х.Өнерхан
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: М.Эрдэнэ-Оюун
Б.Раушан
2023-06-06 08:00 Шүүх хуралдаан зарласан
Өмгөөлөгч авах хүсэлт гаргасан
2 2023-05-30 16:13:54 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Болатбек
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Х.Өнерхан
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: М.Эрдэнэ-Оюун
Б.Раушан
2023-06-06 08:00 Шүүх хуралдаан зарласан
Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр шүүх хуралдаанд ирээгүй
3 2023-05-30 15:11:39 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Д.Уянгаа
Хариуцагч: С.Алтай
Б.Мөнхбат
2023-06-14 13:30 Шүүх хуралдаан зарласан
Хэргийн оролцогч, тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгчөөс нотлох баримт гаргуулах хүсэлт гаргасан
4 2023-05-30 12:01:11 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: С.Цагаанбаяр, А.Оюунбат, М.Насанжаргал
Хариуцагч: Ховд аймгийн Дуут сумын хүүхдийн цэцэрлэг
Б.Мөнхбат
2023-05-30 10:01 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэгч, хариуцагч эвлэрснийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон.
5 2023-05-30 10:48:43 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Г.Тэрбиш
Б.Мөнхбат
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан зарласан
Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч өвчтэй
6 2023-05-25 14:46:43 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Л.Нямгэрэл
Хариуцагч: Ц.Цогтбаяр
Х.Тасхын
2023-05-31 10:00 Шүүх хуралдаан зарласан
Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр шүүх хуралдаанд ирээгүй
7 2023-05-25 08:59:20 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Л.Нямгэрэл
Хариуцагч: Ц.Цогтбаяр
Х.Тасхын
2023-05-31 10:00 Шүүх хуралдаан зарласан
Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр шүүх хуралдаанд ирээгүй
8 2023-05-24 10:53:24 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: М.Дашдорж
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Б.Мөнхзаяа
Х.Тасхын
2023-05-24 09:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
9 2023-05-24 10:33:53 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Д.Эрдэнэчимэг
Х.Тасхын
2023-05-24 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж, үлдэх хэсгийг хэрэгсэхгүй болгосон. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.2/
10 2023-05-24 10:01:20 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Т.Батцэнгэл
Х.Тасхын
2023-05-24 08:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/

Нийт 10 хурал байна.