-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2024-02-19- 2022-12-31)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2024-02-29 18:43:30 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: К.Сандугаш
М.Эрдэнэ-Оюун
2024-02-27 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
2 2024-02-29 17:28:07 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: М.Сэр-Од
Хариуцагч: М.Эрдэнэбилэг
М.Эрдэнэ-Оюун
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан зарласан
Гэрч оролцуулах хүсэлт гаргасан
3 2024-02-29 16:47:26 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Б.Мөнхзул
М.Эрдэнэ-Оюун
2024-02-29 16:47 Шүүх хуралдаан зарласан
Хэргийн оролцогч, тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгчөөс нотлох баримт гаргуулах хүсэлт гаргасан
4 2024-02-29 16:31:46 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: С.Мөнхбат
Хүсэлт гаргагчийн өмгөөлөгч: Г.Батзаяа
М.Эрдэнэ-Оюун
2024-02-29 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
5 2024-02-29 15:44:58 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Ш.Нохойжав
М.Эрдэнэ-Оюун
2024-02-29 15:43 Шүүх хуралдаан зарласан
Хэргийн оролцогч, тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгчөөс нотлох баримт гаргуулах хүсэлт гаргасан
6 2024-02-29 12:57:25 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: К.Базарбек
М.Эрдэнэ-Оюун
2024-02-29 11:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
7 2024-02-29 12:09:16 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Ш.Тунгалагхүү
Хүсэлт гаргагчийн өмгөөлөгч: Д.Нямдорж
М.Эрдэнэ-Оюун
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан зарласан
Хэргийн оролцогч, тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгчөөс нотлох баримт гаргуулах хүсэлт гаргасан
8 2024-02-29 11:44:04 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Г.Амаржаргал
Хариуцагч: Г.Дагийсүрэн
М.Эрдэнэ-Оюун
2024-02-29 09:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
9 2024-02-28 10:02:04 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: И.Алтанчимэг
Хариуцагч: Ховдын тулга ХХК
Б.Мөнхбат
2024-03-14 09:00 Шүүх хуралдаан зарласан
Өмгөөлөгч шүүх хуралдаан давхацсан
10 2024-02-27 14:45:07 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Х.Дашням
Хариуцагч: Д.Булганцэцэг
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Л.Эрдэнэцэцэг
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Ж.Энхжаргал
Х.Тасхын
2024-03-13 13:30 Шүүх хуралдаан зарласан
Өмгөөлөгчийн шүүх хуралдаан давхацсан
11 2024-02-27 11:33:55 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Өмгөөлөгч: С.Энхтөр
Хариуцагч: М.Алтай
Х.Тасхын
2024-02-29 10:00 Шүүх хуралдаан зарласан
Хэргийн оролцогчийг шүүх хуралдаанд зайлшгүй оролцуулах шаардлагатай /Шүүхийн санаачилгаар/
12 2024-02-27 10:15:10 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: А.Эрдэнэтуяа
Хариуцагч: Н.Бат-Өлзий
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Н.Очирбат
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Ж.Энхжаргал
Х.Тасхын
2024-03-06 08:30 Шүүх хуралдаан зарласан
Өмгөөлөгчийн шүүх хуралдаан давхацсан
13 2024-02-27 09:59:01 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : О.Пүрэвдулам
Х.Тасхын
2024-02-27 08:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
14 2024-02-23 15:12:07 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: З.Жалелхан
Х.Тасхын
2024-02-23 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж, үлдэх хэсгийг хэрэгсэхгүй болгосон. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.2/
15 2024-02-23 14:45:46 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: З.Айпхаан
Х.Тасхын
2024-02-23 13:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж, үлдэх хэсгийг хэрэгсэхгүй болгосон. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.2/

Нийт 26 хурал байна.