-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2024-04-08- 2022-12-31)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2024-04-18 14:53:56 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Э.Алтанцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: Н.Батмөнх
Т.Цэцэгмаа
2024-04-18 13:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
2 2024-04-18 14:48:53 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Э.Алтанцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: Д.Даваапил
Т.Цэцэгмаа
2024-04-18 13:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
3 2024-04-18 09:56:39 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Хосбаяр
Яллагдагч: О.Цэнд-Аюуш
Өмгөөлөгч: Д.Нямдорж
Б.Мөнхзаяа
2024-04-18 08:40 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
4 2024-04-18 09:33:27 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Т.Жолдыхан
Прокурор: Б.Хосбаяр
Хохирогч: М.Эрдаутет
Б.Мөнхзаяа
2024-04-18 08:25 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
5 2024-04-18 09:20:46 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Э.Алтанцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: Я.Очгэрэл
Б.Мөнхзаяа
2024-04-18 08:15 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
6 2024-04-18 09:10:56 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Э.Алтанцэцэг
Хохирогч: Г.Уранбилэг
Зөрчилд холбогдогч: Б.Пүрэвсүрэн
Б.Мөнхзаяа
2024-04-18 08:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
7 2024-04-17 14:43:19 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Э.Алтанцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: Б.Ганболд
Б.Мөнхзаяа
2024-04-17 13:45 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
8 2024-04-17 14:26:15 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Э.Алтанцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: Д.Болд-Эрдэнэ
Б.Мөнхзаяа
2024-04-17 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
9 2024-04-17 14:12:22 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Э.Алтанцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: Б.Баатарчимэд
Т.Цэцэгмаа
2024-03-29 12:01 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
10 2024-04-15 18:42:06 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Б.Нямзаяа
Хохирогч: Д.Мичидсар
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: М.Тунамал-Эрдэнэ
Улсын яллагч: Б.Хосбаяр
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Д.Хуягбаатар
Хохирогчийн өмгөөлөгч: Л.Эрдэнэцэцэг
Б.Мөнхзаяа
2024-04-15 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
11 2024-04-15 12:56:48 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Э.Алтанцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: Т.Хаянхярваа
Б.Гантөгс
2024-04-11 13:40 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
12 2024-04-15 12:55:25 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Э.Алтанцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: Т.Хуат
Өмгөөлөгч: Н.Очирбат
Б.Гантөгс
2024-04-11 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
13 2024-04-15 12:50:19 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Э.Алтанцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: Б.Даадорж
Хохирогч: Л.Хайвсүрэн
Т.Цэцэгмаа
2024-04-12 13:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
14 2024-04-15 12:35:27 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Э.Алтанцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: Н.Хатанбаатар
Эрх бүхий албан тушаалтан: И.Гантогтох
Т.Цэцэгмаа
2024-04-12 13:45 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
15 2024-04-15 12:33:35 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Т.Цэцэгмаа
2024-04-12 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн

Нийт 33 хурал байна.