-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2023-01-22- 2022-12-31)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2023-01-31 14:39:24 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Л.Отгонбулаг
Прокурор: Б.Батцоож
Өмгөөлөгч: Л.Эрдэнэцэцэг
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Долгорсүрэн
Өмгөөлөгч: Б.Ганбаатар
Б.Мөнхзаяа
2023-02-14 09:00 Шүүх хуралдаан зарласан
Өмгөөлөгч өвчтэй, чөлөөтэй
2 2023-01-31 10:11:31 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Б.Батцоож
Шүүгдэгч: А.Нямгэрэл
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Н.Очирбат
Хохирогч: Б.Пүрэвсүрэн
Хохирогчийн өмгөөлөгч: Л.Эрдэнэцэцэг
Б.Гантөгс
2023-01-12 16:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
3 2023-01-30 14:56:28 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Д.Отгонхишиг
Прокурор: Б.Батцоож
Хохирогч: сумшагай
Хохирогч: Н.Сугар
Б.Мөнхзаяа
2023-01-30 13:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
4 2023-01-30 12:08:41 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Э.Ууганзаяа
ШШГГ-ийн ажилтан: М.Нурболат
Ялтан: Б.Батбилэг
Т.Цэцэгмаа
2023-01-30 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
5 2023-01-30 10:00:10 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: О.Хүдэрчулуун
Прокурор: Э.Ариунболд
Өмгөөлөгч: Б.Ганбаатар
Хохирогч: н.Нямцэцэг
Б.Мөнхзаяа
2023-01-30 09:59 Шүүх хуралдаан зарласан
Гэрч ирээгүй
6 2023-01-29 14:46:01 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: М.Парида
Зөрчилд холбогдогч: Т.Бат-Эрдэнэ
Б.Мөнхзаяа
2023-01-26 14:40 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
7 2023-01-26 15:53:45 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: М.Парида
Хохирогч: Чулуунбор
Зөрчилд холбогдогч: Ц.Баянмөнх
Б.Мөнхзаяа
2023-01-26 14:20 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
8 2023-01-26 15:52:49 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: М.Парида
Зөрчилд холбогдогч: Г.Чингарьд
Б.Мөнхзаяа
2023-01-26 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
9 2023-01-24 15:35:21 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Батцоож
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Д.Долгорсүрэн
Өмгөөлөгч: Б.Ганбаатар
Өмгөөлөгч: Л.Эрдэнэцэцэг
Яллагдагч: Л.Отгонбулаг
Б.Мөнхзаяа
2023-01-24 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.3.Яллагдагчийг шүүхэд шилжүүлсэн
10 2023-01-23 18:55:42 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Б.Дариймаа
Прокурор: Б.Батцоож
Өмгөөлөгч: Б.Ганзориг
Өмгөөлөгч: Н.Очирбат
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Б.Мөнхбат
Б.Мөнхзаяа
2023-01-23 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
11 2023-01-23 16:03:49 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Өсөхболд
Шүүгдэгч: Г.Чулуунбаатар
Хохирогч: М.Даваадорж
Т.Цэцэгмаа
2023-01-23 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
12 2023-01-23 14:44:17 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Өсөхболд
Шүүгдэгч: Д.Өсөхбаяр
Хохирогч: Х.Алтанцэцэг
Иргэний нэхэмжлэгч: Ө.Буяннэмэх
Т.Цэцэгмаа
2023-02-06 09:00 Шүүх хуралдаан зарласан
Шүүгчдэгч ирээгүй
13 2023-01-23 12:26:25 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Өсөхболд
Шүүгдэгч: Л.Батзориг
Хохирогч: Б.Ган-Эрдэнэ
Т.Цэцэгмаа
2023-01-23 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
14 2023-01-23 12:12:56 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Батцоож
Шүүгдэгч: Г.Ганзориг
Өмгөөлөгч: Н.Отгондорж
Хохирогч: Мөнхсайхан
Хохирогч: Одбилэг
Хохирогч: Шижиртуяа
Хохирогч: Бурмаа
Хохирогч: Ганхуяг
Б.Мөнхзаяа
2023-01-23 08:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
15 2023-01-23 11:49:16 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Өсөхболд
Шүүгдэгч: Б.Мягмартөмөр
Хохирогч: Ч.Дүүрэнжаргал
Т.Цэцэгмаа
2023-01-23 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн

Нийт 17 хурал байна.