-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2021-11-08- 2022-12-31)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2021-12-07 10:18:47 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Х.Пүрэвхүү
Прокурор: З.Алтансолонго
Хохирогч: Б.Батчимэг
Ө.Бахытбек
2021-12-07 08:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
2 2021-12-06 17:33:25 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: З.Алтансолонго
Өмгөөлөгч: Б.Ганзориг
Хохирогчийн өмгөөлөгч: Н.Оюунчимэг
Ө.Бахытбек
2021-12-06 16:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
3 2021-12-06 16:55:51 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Н.Бат-Эрдэнэ
Шүүгдэгч: Д.Ариунболд
Өмгөөлөгч: Д.Эрдэнэчимэг
Т.Цэцэгмаа
2021-12-06 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.3.Яллагдагчийг шүүхэд шилжүүлсэн
4 2021-12-06 12:21:18 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Батцоож
ШШГГ-ийн ажилтан: Э.Ариунболд
Т.Цэцэгмаа
2021-12-06 10:10 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
5 2021-12-06 12:20:51 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Батцоож
ШШГГ-ийн ажилтан: Э.Ариунболд
Т.Цэцэгмаа
2021-12-06 10:20 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
6 2021-12-06 12:20:30 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Батцоож
ШШГГ-ийн ажилтан: Э.Ариунболд
Т.Цэцэгмаа
2021-12-06 10:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
7 2021-12-06 12:19:53 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Батцоож
ШШГГ-ийн ажилтан: Э.Ариунболд
Т.Цэцэгмаа
2021-12-06 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
8 2021-12-06 11:56:53 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Х.Пүрэвхүү
Прокурор: З.Алтансолонго
Хохирогч: Б.Батчимэг
Ө.Бахытбек
2021-12-07 08:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Бусад оролцогч ирээгүй
9 2021-12-06 11:17:13 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Э.Ууганзаяа
Шүүгдэгч: Ш.Мөнхзаяа
Өмгөөлөгч: Д.Эрдэнэчимэг
Т.Цэцэгмаа
2021-12-06 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн

Нийт 9 хурал байна.