-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2023-05-25- 2022-12-31)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2023-06-02 18:23:17 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: М.Парида
Зөрчилд холбогдогч: А. Билгүүн
Б.Мөнхзаяа
2023-06-02 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
2 2023-06-02 17:12:11 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Э.Отгонсүх
Прокурор: Т.Өсөхболд
Өмгөөлөгч: Б.Ганзориг
Хохирогч: Д.Чимгээ
Хохирогчийн өмгөөлөгч: Д.Эрдэнэчимэг
Т.Цэцэгмаа
2023-06-02 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
3 2023-06-02 16:24:11 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Ч.төгөлдөр, Л.мөнхсүх, Г.Батзориг
Прокурор: Э.Алтанцэцэг
Өмгөөлөгч: Б.Ганзориг
Өмгөөлөгч: Н.Очирбат
Хохирогч: Л.Батмөнх
Иргэний нэхэмжлэгч: Б.Мөнгөн
Шүүгчдэгчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Л.Должинцэрэн
Шүүгчдэгчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Э.Ганхуяг
Т.Цэцэгмаа
2023-06-02 13:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
4 2023-06-02 12:16:16 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: М.Парида
Зөрчилд холбогдогч: Ө.Амангүл
Б.Гантөгс
2023-06-02 11:50 Шүүх хуралдаан дууссан
12.2.Прокурорт буцаасан
5 2023-06-02 11:59:36 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: М.Парида
Зөрчилд холбогдогч: Д.Баярхүү
Б.Гантөгс
2023-06-02 11:21 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
6 2023-06-02 11:56:02 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: М.Парида
Зөрчилд холбогдогч: О.Цогтбаяр
Б.Гантөгс
2023-06-02 11:15 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
7 2023-06-02 11:55:11 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: М.Парида
Зөрчилд холбогдогч: Х.Бямбабаяр
Б.Гантөгс
2023-06-02 11:08 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
8 2023-06-02 11:53:53 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: М.Парида
Зөрчилд холбогдогч: Д.Очирбат
Б.Гантөгс
2023-06-02 11:13 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
9 2023-06-02 11:52:17 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: М.Парида
Зөрчилд холбогдогч: Б.Ганболд
Б.Гантөгс
2023-06-02 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
10 2023-06-02 11:48:47 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: М.Парида
Зөрчилд холбогдогч: Б.Майдар
Б.Гантөгс
2023-06-02 10:50 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
11 2023-06-02 11:27:39 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: М.Парида
Зөрчилд холбогдогч: Х.Карай
Б.Гантөгс
2023-06-02 10:20 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
12 2023-06-02 11:26:51 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: М.Парида
Зөрчилд холбогдогч: Ц.Марал
Б.Гантөгс
2023-06-02 10:10 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
13 2023-06-02 11:24:32 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: М.Парида
Зөрчилд холбогдогч: Д.Нямгэрэл
Б.Гантөгс
2023-06-02 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
14 2023-06-02 10:46:43 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Б.Батцоож
Шүүгдэгч: Г.Амаржаргал
Хохирогч: Ө.Бахтбай
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Ж.Жаргалбаяр
Хохирогчийн өмгөөлөгч: Н.Очирбат
Б.Гантөгс
2023-06-02 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
15 2023-06-02 09:34:28 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Батцоож
Хохирогч: Б.Нэргүй
Шүүгдэгч: Н.Мөнхбат
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Л.Эрдэнэцэцэг
Б.Мөнхзаяа
2023-06-02 08:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн

Нийт 32 хурал байна.