-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2023-05-25- 2022-12-31)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2023-05-30 13:20:13 Ховд аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Г.Хандсүрэн
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Нямсүрэн
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Ц.Баяржаргал
М.Нямбаяр
Н.Туяа
-0001-11-30 00:00 Шүүх хуралдаан зарласан
Өмгөөлөгч өвчтэй
2 2023-05-30 12:30:29 Ховд аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Ж.Энхжаргал
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Н.Оюунчимэг
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Д.Эрдэнэчимэг
М.Нямбаяр
Н.Туяа
2023-05-30 10:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Шийдвэрийг бүхэлд нь буюу зарим хэсгийг хүчингүй болгож хэргийг буюу нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгосон. /ИХШХШТХ-ийн 167.1.4/
3 2023-05-30 11:58:26 Ховд аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ш.Пүрэвдорж
М.Нямбаяр
Н.Туяа
2023-05-30 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Шийдвэрийг хүчингүй болгож дахин шийдвэрлүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцаасан. /ИХШХШТХ-ийн 167.1.5/
4 2023-05-30 11:37:16 Ховд аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Т.Мягмаржаргал
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Б.Гантөмөр
Хариуцагч: Б.Нямдаваа
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Б.Хосбаяр
М.Нямбаяр
Н.Туяа
2023-06-20 08:30 Шүүх хуралдаан зарласан
Өмгөөлөгч албан томилолттой, чөлөөтэй
5 2023-05-30 11:19:13 Ховд аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Нэхэмжлэгч: П.Золзаяа
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Д.Алимаа
Хариуцагч: Д.Ганбат
М.Нямбаяр
Н.Туяа
2023-05-30 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн. /ИХШХШТХ-ийн 167.1.1/
6 2023-05-30 10:59:13 Ховд аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Н.Жүгдэр
Хариуцагч: Н.Мягмэд
М.Нямбаяр
Н.Туяа
2023-05-30 08:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн. /ИХШХШТХ-ийн 167.1.1/
7 2023-05-30 08:16:51 Ховд аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Нэхэмжлэгч: П.Золзаяа
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Д.Алимаа
Хариуцагч: Д.Ганбат
М.Нямбаяр
Н.Туяа
2023-05-30 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Өмгөөлөгч албан томилолттой, чөлөөтэй

Нийт 7 хурал байна.