-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2021-08-24- 2021-10-24)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2021-09-13 13:16:27 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Р.Дэнсмаа
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Б.Ганболд
Хариуцагч: Б.Баатархүү
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: З.Ариунжаргал
Б.Мөнхжаргал
2021-06-25 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
2 2021-09-08 15:56:11 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Монгол Да өнгөт майнинг ХХК
Хариуцагч: Кэй Би Жи Эс ХХК
Б.Мөнхбаяр
2021-09-08 13:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон. /ИХШХШТХ-ийн 117.1/
3 2021-09-08 15:36:59 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Т.Батжаргал
Хариуцагч: Иргэний нисэхийн ерөнхий газар
Б.Мөнхбаяр
2021-09-21 09:30 Шүүх хуралдаан зарласан
Гэрч оролцуулах хүсэлт гаргасан
4 2021-09-08 15:34:17 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Д.Саруулням
Хариуцагч: С.Эрдэнэчимэг
Б.Мөнхбаяр
2021-09-08 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж, үлдэх хэсгийг хэрэгсэхгүй болгосон. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.2/
5 2021-09-08 09:41:10 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Түмэн наст СӨХ
Хариуцагч: Г.Мөнхцолмон
Б.Мөнхбаяр
2021-09-15 08:30 Шүүх хуралдаан зарласан
Хэргийн оролцогч, тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгчөөс нотлох баримт гаргуулах хүсэлт гаргасан
6 2021-09-08 08:22:31 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Төрийн банк тө Г.Хулан
Хариуцагч: Орчид ХХК нар
Б.Мөнхбаяр
-0001-11-30 00:00 Шүүх хуралдаан зарласан
Хэргийн оролцогч, тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгчөөс нотлох баримт гаргуулах хүсэлт гаргасан
7 2021-09-08 08:20:29 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ж.Энхжаргал нарын
Хариуцагч: Ж.Гантулга
Б.Мөнхбаяр
2021-09-16 15:30 Шүүх хуралдаан зарласан
Гэрч оролцуулах хүсэлт гаргасан
8 2021-09-08 08:18:17 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Монгол Да өнгөт майнинг ХХК
Хариуцагч: Кэй Би Жи Эс ХХК
Б.Мөнхбаяр
2021-09-08 13:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Хэргийн оролцогч, тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгчөөс нотлох баримт гаргуулах хүсэлт гаргасан
9 2021-09-08 08:16:30 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Т.Батжаргал
Хариуцагч: Иргэний нисэхийн ерөнхий газар
Б.Мөнхбаяр
2021-09-21 09:30 Шүүх хуралдаан зарласан
Хэргийн оролцогчийг шүүх хуралдаанд зайлшгүй оролцуулах шаардлагатай /Шүүхийн санаачилгаар/
10 2021-09-08 08:14:53 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ж.Оюунгэрэл
Хариуцагч: НШШГГ
Б.Мөнхбаяр
2021-09-10 08:30 Шүүх хуралдаан зарласан
Хэргийн оролцогч, тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн шүүх хуралдаан давхацсан
11 2021-09-07 13:54:39 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: С.Ганболд
Хариуцагч: Б.Гантулга
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: н.Гантулга
Б.Мөнхжаргал
-0001-11-30 00:00 Шүүх хуралдаан зарласан
Өмгөөлөгч авах хүсэлт гаргасан
12 2021-09-07 13:00:54 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: О.Алтансүх
Хариуцагч: Ж.Дашдэмбэрэл
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : А.Оюунжаргал
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Т.Баясгалан
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Ш.Ганбат
Б.Мөнхжаргал
2021-09-14 13:30 Шүүх хуралдаан зарласан
Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр шүүх хуралдаанд ирээгүй
13 2021-09-07 10:21:41 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Прогресс капитал ББСБ ХХК
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Пүрэв-Очир
Хариуцагч: З.Атарцэцэг
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Ө.Отгонцэцэг
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Т.Урангэрэл
Б.Мөнхжаргал
2021-09-07 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж, үлдэх хэсгийг хэрэгсэхгүй болгосон. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.2/
14 2021-09-07 00:43:11 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Вюрт Монголиа ХХК
Хариуцагч: Ч.Анхтуяа
Д.Мөнхцэцэг
2021-09-07 00:41 Шүүх хуралдаан зарласан
Өмгөөлөгч авах хүсэлт гаргасан
15 2021-09-07 00:39:18 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ж.Пүрэвсүрэн
Хариуцагч: С.Дүүрэнжаргал
Д.Мөнхцэцэг
2021-09-07 00:00 Шүүх хуралдаан зарласан
Хэргийн оролцогч, тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгчөөс нотлох баримт гаргуулах хүсэлт гаргасан

Нийт 51 хурал байна.