-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2022-11-02- 2023-01-02)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2022-11-30 13:48:55 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ц.Өсөхбаяр, Д.Батнэгэн
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Д.Туяа
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Э.Батсайхан
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Г.Халиунаа
Б.Мөнхжаргал
2022-12-05 16:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлага нэмэгдүүлсэн, өөрчилсөн
2 2022-11-30 10:40:42 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Ч.Ганзориг
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Б.Батбаяр
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Р.Хангал
Гэрч: Э.Орхон
Д.Даваасүрэн
2022-12-16 09:30 Шүүх хуралдаан зарласан
Өмгөөлөгч авах хүсэлт гаргасан
3 2022-11-30 09:35:30 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Х.Энхбулган
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Ганбат
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Ц.Цэрэнням
Б.Мөнхжаргал
2022-12-14 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч хэргийн материалтай танилцах хүсэлт гаргасан
4 2022-11-30 08:53:17 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Л.Лхагвасүрэн
Б.Мөнхжаргал
2022-11-30 08:40 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
5 2022-11-29 17:11:22 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Мягмарсүрэн
Хариуцагч: Л.Батбаатар
Г.Солонго
2022-11-29 16:57 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
6 2022-11-29 16:57:34 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Г.Гийхнаран
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Б.Бадамгарав
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Ц.Баяртогтох
Г.Солонго
2022-12-14 13:30 Шүүх хуралдаан зарласан
Хэргийн оролцогч, тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгчөөс нотлох баримт гаргуулах хүсэлт гаргасан
7 2022-11-29 16:05:36 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Г.Ганхуяг
Хариуцагч: Д.Алтанцэцэг
Г.Солонго
2022-11-29 15:24 Шүүх хуралдаан дууссан
Хариуцагч нэхэмжлэлийн шаардлагыг хүлээн зөвшөөрсөн.
8 2022-11-29 15:23:17 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: М.Халиун
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: А.Энхтүвшин
Хариуцагч: Т.Золбоо
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Ц.Сайнбат
Г.Солонго
2022-11-29 15:21 Шүүх хуралдаан зарласан
Хэрэг хянан шийдвэрлэж ажиллагааг түдгэлзүүлсэн.
9 2022-11-29 14:56:45 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Ч.Очирбат
Хариуцагч: Г.Өнөхүсэл
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Г.Төгсбаяр
Б.Мөнхжаргал
2022-12-09 11:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлага нэмэгдүүлсэн, өөрчилсөн
10 2022-11-29 14:55:36 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : О.Аззаяа
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Н.Алтансүх
Г.Солонго
2022-12-16 13:00 Шүүх хуралдаан зарласан
Өмгөөлөгч авах хүсэлт гаргасан
11 2022-11-29 14:37:01 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Ч.Амарбаяр
Б.Мөнхжаргал
2022-11-29 13:56 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
12 2022-11-29 14:33:46 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Бямбадорж
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Ө.Оюун-Эрдэнэ
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Б:Мөнхбаяр
Г.Солонго
2022-11-29 13:40 Шүүх хуралдаан дууссан
Хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон. /ИХШХШТХ-ийн 117.1/
13 2022-11-29 11:34:59 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Г.Даваасүрэн
Хариуцагч: Б.Энхбаатар
Г.Солонго
2022-12-22 12:00 Шүүх хуралдаан зарласан
Нэхэмжлэлийн шаардлага нэмэгдүүлсэн, өөрчилсөн
14 2022-11-29 10:02:29 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ви Эс Ти проперти сервис ХХК
Хариуцагч: Б.Билэгжаргал
Б.Мөнхжаргал
2022-11-29 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Хариуцагч нэхэмжлэлийн шаардлагыг хүлээн зөвшөөрсөн.

Нийт 14 хурал байна.