Logo
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

(2020-01-01 - 2020-11-25)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2020-11-09 17:55 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Золзаяа
Д.Энхцэцэг - Дэ
Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгосон. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.3/
2 2020-10-28 15:20 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Амаржаргал
Хариуцагч: Даваасүрэн
Д.Мөнгөнтуул
Шүүх хуралдаан хойшилсон
Хэргийн оролцогч, тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгчөөс нотлох баримт гаргуулах хүсэлт гаргасан
3 2020-10-28 15:15 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Чингис эко ХХК
Хариуцагч: Э.Энхболд
Д.Мөнгөнтуул
-0001-11-30 00:00 Шүүх хуралдаан хойшилсон
4 2020-10-28 14:30 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: А.Мөнхтогтох
Хариуцагч: Б.Хишигбаяр
Д.Мөнгөнтуул
Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгосон. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.3/
5 2020-10-26 14:43 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Өлзийбат
Хариуцагч: Ариунжаргал
Д.Мөнгөнтуул
Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж, үлдэх хэсгийг хэрэгсэхгүй болгосон. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.2/
6 2020-10-22 15:17 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Тайгам алтай ХХК
Хариуцагч: Сайхан тэнгэр ХХК
Д.Мөнгөнтуул
Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
7 2020-10-22 15:16 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: худалдаа хөгжлийн банк ХХК
Хариуцагч: Дэвшилт отгонтэнгэр ХХК
Д.Мөнгөнтуул
Шүүх хуралдаан дууссан
8 2020-10-22 15:16 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: С.Эрдэнэбаяр
Хариуцагч: Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ ТӨХК
Д.Мөнгөнтуул
2020-11-09 11:00 Шүүх хуралдаан хойшилсон
Хэргийн оролцогч, тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгчөөс нотлох баримт гаргуулах хүсэлт гаргасан
9 2020-10-22 15:15 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ч.Эрдэнэбилэг
Хариуцагч: Эф эй икс ХХК
Д.Мөнгөнтуул
2020-11-09 15:14 Шүүх хуралдаан хойшилсон
Хэргийн оролцогч, тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгчөөс нотлох баримт гаргуулах хүсэлт гаргасан
10 2020-10-22 15:14 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ц.Цэдэнбямба
Хариуцагч: Б.отгонбаяр
Д.Мөнгөнтуул
Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж, үлдэх хэсгийг хэрэгсэхгүй болгосон. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.2/
11 2020-10-22 15:13 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Нямдаваа
Хариуцагч: Бэрэн мортгейж групп ХХК
Д.Мөнгөнтуул
Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэгч, хариуцагч эвлэрснийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон.
12 2020-10-22 15:13 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: С.Базаррагчаа
Хариуцагч: Ц.Булган
Д.Мөнгөнтуул
Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэгч, хариуцагч эвлэрснийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон.
13 2020-10-22 15:11 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Д.Долгорсүрэн
Хариуцагч: Б.Дэмчимгсүрэн
Д.Мөнгөнтуул
Шүүх хуралдаан хойшилсон
Хэргийн оролцогчийг шүүх хуралдаанд зайлшгүй оролцуулах шаардлагатай /Шүүхийн санаачилгаар/
14 2020-10-22 15:09 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Г.Пүрэвсүрэн
Д.Мөнгөнтуул
Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
15 2020-10-22 15:08 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ц.Цэдэнбямба
Хариуцагч: Б.Даваасүрэн
Д.Мөнгөнтуул
2020-10-28 09:00 Шүүх хуралдаан хойшилсон
Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч хэргийн материалтай танилцах хүсэлт гаргасан
Нийт 55 хурал байна.