-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2022-07-15- 2022-09-15)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2022-08-12 16:42:49 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Хонгор хээр ХХК
Хариуцагч: Шинжиан шинфа ХХК
Н.Гэрэлтуяа
2022-08-17 13:30 Шүүх хуралдаан зарласан
Гэрч оролцуулах хүсэлт гаргасан
2 2022-08-12 16:41:48 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Улаанбаатар спорт менежмент ХК
Хариуцагч: Техник спортын төв ТӨААТҮГ Төрийн байгууллага
Н.Гэрэлтуяа
2022-08-19 11:00 Шүүх хуралдаан зарласан
Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч өвчтэй
3 2022-08-12 15:44:12 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: З.Болормаа
Хариуцагч: нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарак Төрийн байгууллага
Н.Гэрэлтуяа
2022-08-19 09:00 Шүүх хуралдаан зарласан
Өмгөөлөгч авах хүсэлт гаргасан
4 2022-08-12 15:14:15 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Г.Батдорж
Хариуцагч: Б.Батсанаа
Н.Гэрэлтуяа
2022-09-30 13:30 Шүүх хуралдаан зарласан
Өмгөөлөгч авах хүсэлт гаргасан
5 2022-08-12 14:12:29 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ч.Уянга
Хариуцагч: Э.Ууганбаяр
Н.Гэрэлтуяа
2022-08-12 13:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Хариуцагч нэхэмжлэлийн шаардлагыг хүлээн зөвшөөрсөн.
6 2022-08-12 12:39:29 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ингүүмэл зоос ББСБ ХХК
Хариуцагч: Ц.Дөлгөөнмөрөн
Н.Гэрэлтуяа
2022-08-12 12:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
7 2022-08-12 12:11:09 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Эрдэнэсүрэн
Хариуцагч: Алтай групп ХХК
Хариуцагч: Долт интернэшнл ХХК
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Н.Батболд
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Д.Отгонгал
Д.Энхцэцэг - Да
2022-08-26 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч хэргийн материалтай танилцах хүсэлт гаргасан
8 2022-08-12 11:29:56 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Голомт банк ХХК
Хариуцагч: Г.Болормаа
Н.Гэрэлтуяа
2022-09-30 10:00 Шүүх хуралдаан зарласан
Өмгөөлөгч авах хүсэлт гаргасан
9 2022-08-12 10:45:47 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Синопийк ХХК
Хариуцагч: Н.Энхбаатар
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : А.Содхүү
Д.Энхцэцэг - Да
2022-08-12 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон. /ИХШХШТХ-ийн 117.1/
10 2022-08-12 10:39:04 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: т.батцоож
Хариуцагч: У.Мягмарчулуун
Н.Гэрэлтуяа
2022-09-30 09:00 Шүүх хуралдаан зарласан
Гэрч оролцуулах хүсэлт гаргасан
11 2022-08-12 10:17:58 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ж.Төгөлдөр
Хариуцагч: Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Д.Баясгалан
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Н.Байгальтуяа
Гуравдагч этгээдийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Х.Хатан-Ундрах
Шинжээч: Н.Цолмонгэрэл
Д.Энхцэцэг - Да
2022-08-12 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгосон. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.3/

Нийт 11 хурал байна.