-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2020-12-18- 2021-02-18)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2020-12-22 08:54:47 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Б.Мөнхжаргал
2020-12-15 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
2 2020-12-21 16:27:27 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Э.Эрхэмбаяр
Б.Мөнхжаргал
2020-12-07 13:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
3 2020-12-21 16:27:24 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Э.Эрхэмбаяр
Б.Мөнхжаргал
2020-12-07 13:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
4 2020-12-21 16:18:36 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Батболор
Хариуцагч: Эрдэнэцэцэг
Б.Мөнхжаргал
2020-12-07 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
5 2020-12-21 16:16:57 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Уянга
Хариуцагч: Батболор
Б.Мөнхжаргал
2020-12-07 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
6 2020-12-21 15:53:52 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Т.Оюунцэцэг
Б.Мөнхжаргал
2020-12-15 13:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
7 2020-12-21 15:51:10 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ж.Хасар
Хариуцагч: Б.Батчимэг
Б.Мөнхжаргал
2020-12-15 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
8 2020-12-21 15:50:31 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ч.Отгочулуу
Б.Мөнхжаргал
2020-12-15 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/

Нийт 23 хурал байна.