-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2021-07-17- 2021-09-17)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2021-09-08 12:11:27 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ц.Баяраа
Хариуцагч: Улаанбаатар төмөр зам
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Д.Бат-Эрдэнэ
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Т.Энхсүх
Ч.Батчимэг
2021-10-25 12:00 Шүүх хуралдаан зарласан
Нэхэмжлэлийн шаардлага нэмэгдүүлсэн, өөрчилсөн
2 2021-09-08 11:33:12 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Э.Уртнасан
Хариуцагч: Б.Батбаатар
Ж.Эрдэнэчимэг
2021-09-08 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
3 2021-09-08 11:28:18 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Зурагт СӨХ
Хариуцагч: А.Лутбат
Хариуцагч: Л.Болдбаатар
Ч.Мөнхцэцэг
2021-09-08 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгосон. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.3/
4 2021-09-08 11:26:48 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Өлзийсүрэн
Хариуцагч: П.Эрдэнэчимэг
Хариуцагч: Б.Үүртуяа
Ж.Эрдэнэчимэг
2021-11-08 10:30 Шүүх хуралдаан зарласан
Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч өвчтэй
5 2021-09-08 11:19:03 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Мацу мод ХХК
Хариуцагч: Э.Одбаяр
Нэхэмжлэгч: Д.Эрдэнэбаяр
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Г.Намуун
Ж.Кульдана
2021-09-08 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
6 2021-09-08 10:17:05 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Х.Одончимэг
Хариуцагч: Д.Тэнгис
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Г.Эрдэнэхүү
Ч.Батчимэг
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан зарласан
Шинжээч томилсон
7 2021-09-08 09:44:08 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Т.Нямсүрэн
Хариуцагч: Ч.Дорждулмаа
Ч.Батчимэг
2021-09-08 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
8 2021-09-08 09:42:54 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: П.Төгөлдөр
Хариуцагч: Д.Баасанбат
Ч.Мөнхцэцэг
2021-09-08 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
9 2021-09-08 08:18:01 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Т.Бүрэнжаргал
Хариуцагч: Нэкс электроникс ХХК
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Г.Эрдэнэ
Ж.Эрдэнэчимэг
2021-09-06 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгосон. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.3/
10 2021-09-07 22:46:00 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Т.Нямсүрэн
Хариуцагч: Ч.Дорждулмаа
Ч.Батчимэг
2021-09-08 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлага нэмэгдүүлсэн, өөрчилсөн
11 2021-09-07 22:18:41 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Бадмаажин
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Б.Балжидмаа
Хариуцагч: М.Баасанбаяр
Ч.Батчимэг
2021-09-13 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Өмгөөлөгч авах хүсэлт гаргасан
12 2021-09-07 22:09:09 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: И.Ананд
Хариуцагч: Н.Тамир
Ч.Батчимэг
2021-09-13 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч хэргийн материалтай танилцах хүсэлт гаргасан
13 2021-09-07 22:03:04 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Гурван өргөө 2 СӨХ
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : И.Бадамгэрэл
Хариуцагч: Л.Зоригтбаатар
Ч.Батчимэг
2021-09-06 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
14 2021-09-07 19:39:04 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: О.Болорчимэг
Хариуцагч: Б.Мөнхбаатар
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : О.Энхгэрэл
Х.Энхзаяа
2021-09-07 15:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
15 2021-09-07 19:12:58 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Ням-Очир
Хариуцагч: Д.Тунгалаг
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Д.Оюун-Эрдэнэ
Х.Энхзаяа
2021-09-07 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/

Нийт 365 хурал байна.