-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2021-07-17- 2021-09-17)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2021-09-13 09:50:42 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: И.Ананд
Хариуцагч: Н.Тамир
Ч.Батчимэг
2021-09-13 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
2 2021-09-13 09:20:06 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Г.Сэржхорол
Хариуцагч: Б.Амгалан
Ж.Эрдэнэчимэг
2021-09-29 10:00 Шүүх хуралдаан зарласан
Хэргийн оролцогч, тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгчөөс нотлох баримт гаргуулах хүсэлт гаргасан
3 2021-09-12 13:47:58 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Л.Цэрэндолгор
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Д.Мядагбадам
Хариуцагч: Г.Жавхлан
Гэрч: Б.Батзориг
Ч.Батчимэг
2021-11-01 14:00 Шүүх хуралдаан зарласан
Хариуцагч солигдож, эсхүл нэмэгдэж хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцох болсон
4 2021-09-12 13:45:58 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Т.Соёлчхүү
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Л.Лхагва-Од
Хариуцагч: Н.Жазвандолгор
Ч.Батчимэг
2021-09-15 12:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Хэргийн оролцогчийг шүүх хуралдаанд зайлшгүй оролцуулах шаардлагатай /Шүүхийн санаачилгаар/
5 2021-09-12 13:43:06 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Бодь даатгал ХК
Хариуцагч: Ашли ХХК
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Анхбаяр
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Гэрэлмаа
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Б.Борхүү
Ч.Батчимэг
2021-09-29 13:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Хэргийн оролцогч, тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгчөөс нотлох баримт гаргуулах хүсэлт гаргасан
6 2021-09-12 13:41:05 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Сопрема ХХК
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Дамба
Хариуцагч: Н.Одмаа, Я.Наранбямбаа
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Б.Зоригтбаатар
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Э.Жаргал
Ч.Батчимэг
2021-10-27 11:00 Шүүх хуралдаан зарласан
Хэргийн оролцогч, тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгчөөс нотлох баримт гаргуулах хүсэлт гаргасан
7 2021-09-10 16:45:21 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Т.Ганболд
Хариуцагч: ДЦС-4 ТӨХК
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Ч.Бямбасүрэн
Б.Азбаяр
2021-09-10 16:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж, үлдэх хэсгийг хэрэгсэхгүй болгосон. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.2/
8 2021-09-10 16:08:29 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Д.Ганболд
Хариуцагч: ДЦС-4 ТӨХК
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Ч.Бямбасүрэн
Б.Азбаяр
2021-09-10 15:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
9 2021-09-10 14:57:13 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Мог пластик ХХК
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : О.Мөнхбаатар
Хариуцагч: Экобин ХХК
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Т.Төмөрбат
Б.Азбаяр
2021-09-28 09:00 Шүүх хуралдаан зарласан
Хэргийн оролцогч, тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгчөөс нотлох баримт гаргуулах хүсэлт гаргасан
10 2021-09-10 11:31:29 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: И.Нарангэрэл
Б.Азбаяр
2021-09-10 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
11 2021-09-10 10:36:26 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ж.Сүрэн
Ш.Оюунтуул
2021-09-10 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
12 2021-09-10 10:25:23 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Эм эй эф ХХК
Хариуцагч: Д.Уянга
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : А.Баатарцогт
Б.Азбаяр
2021-09-10 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэгч, хариуцагч эвлэрснийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон.
13 2021-09-09 17:22:50 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: П.Батбилэг
Хариуцагч: Б.Даваадорж
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : н.Түвшинтөгс
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Х.Доржпалам
Б.Азбаяр
2021-10-05 09:00 Шүүх хуралдаан зарласан
Өмгөөлөгчийн шүүх хуралдаан давхацсан
14 2021-09-09 17:01:36 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Н.Нямбаяр
Хариуцагч: Г.Балсандорж
Б.Азбаяр
2021-09-09 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж, үлдэх хэсгийг хэрэгсэхгүй болгосон. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.2/
15 2021-09-09 16:55:56 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Хас банк ХХК
Хариуцагч: Ерөөөлийн ундарга ХХК, Коммунарка ХХК
Р.Алтантуяа
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан зарласан
Өмгөөлөгч авах хүсэлт гаргасан

Нийт 365 хурал байна.