-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2021-01-01- 2021-12-31)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2021-09-09 16:12:08 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: Н.Балжинням
Прокурор: Б.Нямжав
Өмгөөлөгч: М.Гомборагчаа
Б.Өлзийхишиг
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүгчдэгч ирээгүй
2 2021-09-09 16:03:08 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Б.Нямжав
Зөрчилд холбогдогч: П.Энхболд
Б.Өлзийхишиг
2021-09-15 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүгчдэгч ирээгүй
3 2021-09-09 15:49:17 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Б.Нямжав
Зөрчилд холбогдогч: Л.Цэрэндорж
Б.Өлзийхишиг
2021-09-09 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
4 2021-09-07 12:12:50 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Шүүгдэгч: Н.Хүрэлбаатар
Прокурор: Ч.Алтансүх
Өмгөөлөгч: Г.Баттулга
Өмгөөлөгч: Д.Эрдэнэтуяа
Хохирогч: Ц.Буянжаргал
Хохирогч: Ц.Дэмбэрэлмядаг
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Х.Цэгмид
Ж.Отгонхишиг
Б.Өлзийхишиг
Б.Уртнасан
2021-09-07 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
5 2021-09-02 16:44:06 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: З.Баярмагнай
Өмгөөлөгч: Г.Баттулга
Прокурор: Б.Нямжав
Б.Уртнасан
2021-09-02 15:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
6 2021-09-02 16:28:40 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: Ч.Пүрэвдорж
Өмгөөлөгч: Г.Баттулга
Прокурор: Б.Нямжав
Б.Уртнасан
2021-09-02 16:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
7 2021-09-02 16:13:37 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: Г.Алтанхундага
Прокурор: Б.Чулуунхүү
Б.Уртнасан
2021-09-02 15:10 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
8 2021-08-30 09:58:45 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Шүүгдэгч: Б.Ганпүрэв
Хохирогч: Д.Хишигбаяр
Прокурор: Б.Чулуунхүү
Б.Уртнасан
2021-08-23 09:20 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
9 2021-08-27 16:45:16 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Б.Чулуунхүү
Шүүгдэгч: Н.Чогсомдорж
Иргэний нэхэмжлэгч: О.Одонтуяа
Б.Уртнасан
2021-08-27 16:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
10 2021-08-27 16:10:55 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Шүүгдэгч: Б.Ганпүрэв
Хохирогч: Д.Хишигбаяр
Прокурор: Б.Чулуунхүү
Б.Уртнасан
2021-08-23 09:20 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүгчдэгч ирээгүй
11 2021-08-26 16:42:22 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Шүүгдэгч: О.Ганболд
Прокурор: Б.Чулуунхүү
Иргэний нэхэмжлэгч: Ц.Ганхуяг
Б.Уртнасан
2021-08-26 16:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
12 2021-08-24 16:33:31 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: Ц.Раднааасамбуу
Прокурор: Б.Чулуунхүү
Б.Уртнасан
2021-08-24 16:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
13 2021-08-24 11:12:36 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Шүүгдэгч: Э.Дашцэрэн
Прокурор: Б.Чулуунхүү
Өмгөөлөгч: Г.Баттулга
Өмгөөлөгч: С.Энхболд
Хохирогч: Б.Даваасамбуу
Ж.Отгонхишиг
2021-08-24 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
14 2021-08-23 16:50:24 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Яллагдагч: Р.Шижирбаатар
Прокурор: Ч.Алтансүх
Яллагдагчийн өмгөөлөгч: М.Гомборагчаа
Хохирогчийн өмгөөлөгч: Г.Баттулга
Б.Уртнасан
2021-08-23 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
15 2021-08-23 10:58:32 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Б.Сансарбаяр
Шүүгдэгч: Д.Гүнрэгжав
Хохирогч: Р.Гомбожав
Ж.Отгонхишиг
2021-08-13 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн

Нийт 266 хурал байна.