-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2021-01-01- 2021-12-31)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2021-10-06 16:01:16 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: О.Ган-Эрдэнэ
Прокурор: Б.Нямжав
Б.Өлзийхишиг
2021-10-06 15:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
2 2021-10-06 15:48:32 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: С.Гомбодорж
Прокурор: Б.Нямжав
Хохирогч: У.Бат-Ундраа
Б.Өлзийхишиг
2021-10-06 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
3 2021-10-06 13:11:15 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: Б.Ганхуяг
Прокурор: Б.Нямжав
Б.Өлзийхишиг
2021-10-06 10:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
4 2021-10-06 12:58:15 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: А.Сүхбаатар
Прокурор: Б.Нямжав
Б.Өлзийхишиг
2021-10-06 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
5 2021-10-06 12:48:31 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: Т.Батсайхан
Прокурор: Б.Төрболд
Хохирогч: З.Наранчимэг
Б.Өлзийхишиг
2021-10-06 12:20 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
6 2021-10-06 12:14:15 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: Б.Ванчиндорж
Прокурор: Б.Эрхэмбаяр
Б.Өлзийхишиг
2021-10-06 12:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
7 2021-10-06 11:26:31 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: Э.Батхүү
Прокурор: Б.Төрболд
Б.Өлзийхишиг
2021-10-06 11:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
8 2021-10-06 10:58:28 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: Б.Даваагэрэл
Прокурор: Б.Нямжав
Хохирогч: Н.Төмөрбат
Б.Өлзийхишиг
2021-10-06 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
9 2021-10-04 18:20:01 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: Ц.Бат-Эрдэнэ
Зөрчилд холбогдогч: Ц.Сэр-Од
Прокурор: Б.Нямжав
Хохирогч: Ц.Отгонцэцэг
Хохирогч: Г.Ганбат
Б.Өлзийхишиг
2021-10-04 17:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
10 2021-10-04 16:51:49 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Ялтан: Г.Отгонбаатар
Прокурор: Б.Нямжав
ШШГГ-ийн ажилтан: Л.Шоонуу
Б.Өлзийхишиг
2021-10-04 12:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
11 2021-10-04 16:17:08 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: Г.Сангажамц
Прокурор: Б.Нямжав
Б.Өлзийхишиг
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан зарласан
Шүүгчдэгч ирээгүй
12 2021-10-04 16:12:36 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: С.Төмөрхуяг
Прокурор: Б.Төрболд
Хохирогч: Ч.Энхцэцэг
Б.Өлзийхишиг
2021-10-04 16:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
13 2021-10-04 15:43:27 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: Д.Энхтуяа
Прокурор: Б.Төрболд
Б.Өлзийхишиг
2021-10-04 15:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
14 2021-10-04 15:08:23 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: Б.Дарханбаатар
Прокурор: Б.Төрболд
Б.Өлзийхишиг
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүгчдэгч ирээгүй
15 2021-10-04 14:59:45 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: Ж.Өлзийхутаг
Прокурор: Б.Төрболд
Б.Өлзийхишиг
2021-10-04 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн

Нийт 266 хурал байна.