-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2021-01-01- 2021-12-31)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2021-03-19 12:02:13 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: Т.Баярбат
Өмгөөлөгч: Г.Баттулга
Прокурор: Б.Нямжав
Б.Өлзийхишиг
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан зарласан
Талуудаас хэргийн оролцогч , бусад оролцогчийг оролцуулах хүсэлт гаргасан
2 2021-03-19 11:17:34 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Шүүгдэгч: Д.Билгүүн
Хохирогч: Б.Саруул-Эрдэнэ
Хохирогч: Д.Мягмардорж
Өмгөөлөгч: М.Гомборагчаа
Прокурор: Б.Сансарбаяр
Б.Өлзийхишиг
2021-03-19 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
3 2021-03-18 16:31:06 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Шүүгдэгч: Ч.Мягмарсүрэн
Хохирогч: М.Гансүх
Прокурор: Б.Сансарбаяр
Б.Уртнасан
2021-03-18 16:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
4 2021-03-15 17:24:33 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: Г.Отгонбаяр
Өмгөөлөгч: М.Гомборагчаа
Прокурор: Б.Нямжав
Б.Уртнасан
2021-03-15 17:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
5 2021-03-15 16:00:28 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: П.Батболд
Прокурор: Б.Нямжав
Б.Уртнасан
2021-03-15 15:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
6 2021-03-12 19:12:54 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: Харгант ХХК
Прокурор: Б.Нямжав
Ж.Отгонхишиг
2021-02-25 15:32 Шүүх хуралдаан дууссан
12.2.Прокурорт буцаасан
7 2021-03-12 19:10:15 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Яллагдагч: Р.Шижирбаатар
Өмгөөлөгч: М.Гомборагчаа
Өмгөөлөгч: Х.Оюунбат
Б.Өлзийхишиг
2021-03-12 15:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
8 2021-03-12 17:14:48 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Шүүгдэгч: О.Ганбат
Хохирогч: Г.Мөнхбаяр
Прокурор: Б.Сансарбаяр
Б.Уртнасан
2021-03-12 16:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
9 2021-03-12 15:27:09 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: М.Амгаланбаатар
Прокурор: Б.Нямжав
Б.Өлзийхишиг
2021-03-12 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
10 2021-03-12 12:43:15 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: С.Батбаатар
Хохирогч: Ж.Уранбаяр
Прокурор: Б.Сансарбаяр
Б.Өлзийхишиг
2021-03-12 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
11 2021-03-12 12:10:25 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: Ч.Баатар
Хохирогч: Ч.Энхбаяр
Прокурор: Б.Нямжав
Б.Өлзийхишиг
2021-03-12 11:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
12 2021-03-12 11:39:48 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: М.Бямбажав
Прокурор: Б.Нямжав
Б.Өлзийхишиг
2021-03-12 10:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
13 2021-03-12 11:18:21 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: Б.Сумъяабазар
Прокурор: Б.Чулуунхүү
Б.Өлзийхишиг
2021-03-12 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
14 2021-03-12 10:29:22 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: Ч.Сэргэлэнбаясгалан
Прокурор: Б.Чулуунхүү
Б.Өлзийхишиг
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан зарласан
Талуудаас хэргийн оролцогч , бусад оролцогчийг оролцуулах хүсэлт гаргасан
15 2021-03-10 17:49:10 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: Ч.Мөнхжаргал
Хохирогч: С.Бямбажаргал
Прокурор: Б.Сансарбаяр
Б.Уртнасан
2021-03-10 17:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн

Нийт 266 хурал байна.