-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2022-03-30- 2022-04-30)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2022-04-27 12:30:48 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Н.Чоён-Ийшээ
Х.Тасхын
2022-04-27 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр шүүх хуралдаанд ирээгүй
2 2022-04-27 12:12:47 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ж.Байгаль-Эрдэнэ
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Г.Батзаяа
Хариуцагч: Д.Нямдорж
Х.Тасхын
2022-04-27 10:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
3 2022-04-27 10:25:34 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : М.Гэрэлчулуун
Х.Тасхын
2022-04-27 09:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
4 2022-04-27 10:12:06 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : С.Алтанцэцэг
Х.Тасхын
2022-04-27 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
5 2022-04-26 16:08:45 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Ш.Сувд-Эрдэнэ
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Ж.Жаргалбаяр
Х.Тасхын
2022-04-26 13:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгосон. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.3/
6 2022-04-22 14:51:10 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Д.Бямбасүрэн
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Г.Хандмаа
Хариуцагч: З.Баасанхүү
Хариуцагч: З.Наранхүү
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Ж.Энхжаргал
Х.Тасхын
2022-05-06 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Хэргийн оролцогчийг шүүх хуралдаанд зайлшгүй оролцуулах шаардлагатай /Шүүхийн санаачилгаар/
7 2022-04-22 14:26:33 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Л.Тэнгэр-Охин
Хариуцагч: Д.Авирмэд
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Г.Батзаяа
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Б.Мөнхзаяа
Б.Раушан
2022-05-12 08:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр шүүх хуралдаанд ирээгүй
8 2022-04-22 12:43:47 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: А.Сүхтулга
Хариуцагч: Х.Бат-Амгалан
Х.Тасхын
2022-04-22 10:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж, үлдэх хэсгийг хэрэгсэхгүй болгосон. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.2/
9 2022-04-22 11:31:08 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Э.Баасанцэрэн
Хариуцагч: Д.Төртогтох
Б.Раушан
2022-04-22 11:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Хэрэг хянан шийдвэрлэж ажиллагааг түдгэлзүүлсэн.
10 2022-04-22 11:29:40 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: С.Гантөмөр
Ц.Оюун-Эрдэнэ
2022-04-21 08:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
11 2022-04-22 11:20:55 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Х.Бадрах
Хариуцагч: П.Ганбаатар
Өмгөөлөгч: Д.Алимаа
Б.Раушан
2022-05-18 10:41 Шүүх хуралдаан зарласан
Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч хэргийн материалтай танилцах хүсэлт гаргасан
12 2022-04-22 10:38:17 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Ж.Энхжаргал
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Г.Хүрэлмөнх
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Э.Бямбадаш, н.Түмэнжаргал, Х.Цэндсүрэн
Х.Тасхын
2022-05-04 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Гуравдагч этгээд оролцуулах хүсэлт гаргасан
13 2022-04-21 11:59:27 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Д.Шинэдүү
Ц.Оюун-Эрдэнэ
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан зарласан
Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр шүүх хуралдаанд ирээгүй
14 2022-04-20 17:11:12 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Төрийн банк ХХК
Хариуцагч: Н.Чулуунбат
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Нармандах
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Ж.Жаргалбаяр
Б.Раушан
2022-04-20 13:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгосон. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.3/
15 2022-04-20 12:57:38 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Р.Очир-Уянга
Хариуцагч: Ц.Бадамханд
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Н.Оюунчимэг
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Д.Эрдэнэчимэг
Х.Тасхын
2022-04-20 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж, үлдэх хэсгийг хэрэгсэхгүй болгосон. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.2/

Нийт 60 хурал байна.