-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2024-05-13- 2024-05-23)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2024-05-23 15:03:29 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Т.Орхон
Хариуцагч: Засгийн газар
Хариуцагч: Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын татан буулгах комисс
Хариуцагч: Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар
Т.Мөнх-Эрдэнэ
2024-02-28 15:57 Шүүх хуралдаан зарласан
Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн шүүх хуралдаан давхацсан
2 2024-05-23 15:01:24 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Н.Өнөржаргал
Хариуцагч: Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, Баянгол дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс
Ц.Мөнхзул
2024-04-03 10:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүх хуралдааныг товлосон
3 2024-05-23 15:00:28 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Т.Орхон
Хариуцагч: Засгийн газар
Хариуцагч: Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын татан буулгах комисс
Хариуцагч: Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар
Т.Мөнх-Эрдэнэ
2024-02-28 15:57 Шүүх хуралдаан зарласан
Хэргийн оролцогчийг шүүх хуралдаанд зайлшгүй оролцуулах шаардлагатай үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулсан
4 2024-05-23 14:59:12 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Эрчим Арт ХХК
Хариуцагч: Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Богдхан уулын дархан цаазат газрын хамгаалалтын захиргаа
Ц.Мөнхзул
2024-04-03 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүх хуралдааныг товлосон
5 2024-05-23 14:59:11 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Т.Орхон
Хариуцагч: Засгийн газар
Хариуцагч: Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын татан буулгах комисс
Хариуцагч: Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар
Т.Мөнх-Эрдэнэ
2024-02-28 15:57 Шүүх хуралдаан зарласан
Нотлох баримт гаргуулахтай холбоотой хүсэлтийг шийдвэрлэж, шүүх хуралдааныг хойшлуулсан
6 2024-05-23 14:57:41 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Т.Орхон
Хариуцагч: Засгийн газар
Хариуцагч: Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын татан буулгах комисс
Хариуцагч: Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар
Т.Мөнх-Эрдэнэ
2024-02-28 15:57 Шүүх хуралдаан зарласан
Нотлох баримт гаргуулахтай холбоотой хүсэлтийг шийдвэрлэж, шүүх хуралдааныг хойшлуулсан
7 2024-05-23 14:55:37 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Т.Орхон
Хариуцагч: Засгийн газар
Хариуцагч: Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын татан буулгах комисс
Хариуцагч: Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар
Т.Мөнх-Эрдэнэ
2024-02-28 15:57 Шүүх хуралдаан зарласан
Нотлох баримт гаргуулахтай холбоотой хүсэлтийг шийдвэрлэж, шүүх хуралдааныг хойшлуулсан
8 2024-05-23 14:53:05 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Нийслэлийн прокурорын газрын хяналтын прокурор А.Өсөхбаяр
Хариуцагч: Гаалийн ерөнхий газрын улсын байцаагч Ч.Мөнхсайхан
Ц.Мөнхзул
2024-02-14 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүх хуралдааныг товлосон
9 2024-05-23 14:49:23 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Сант Улс медиа ХХК
Хариуцагч: Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
Ц.Мөнхзул
2024-02-14 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүх хуралдааныг товлосон
10 2024-05-23 14:48:19 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Сант Улс медиа ХХК
Хариуцагч: Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
Ц.Мөнхзул
2024-02-14 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Хэргийн оролцогчдоос гаргасан хүсэлтийг шийдвэрлэж, шүүх хуралдаан товлосон.
11 2024-05-23 14:48:11 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Т.Баяраа
Хариуцагч: Хот байгуулалт, хөгжлийн газар
Гуравдагч этгээд: Камдер ХХК
Гуравдагч этгээд: Нийслэлийн Засаг дарга
Т.Мөнх-Эрдэнэ
2024-04-04 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүх хуралдааныг товлосон
12 2024-05-23 14:48:01 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Т.Баяраа
Хариуцагч: Хот байгуулалт, хөгжлийн газар
Гуравдагч этгээд: Камдер ХХК
Гуравдагч этгээд: Нийслэлийн Засаг дарга
Т.Мөнх-Эрдэнэ
2024-04-04 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Хэргийн оролцогчийг шүүх хуралдаанд зайлшгүй оролцуулах шаардлагатай үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулсан
13 2024-05-23 14:46:38 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Т.Баяраа
Хариуцагч: Хот байгуулалт, хөгжлийн газар
Гуравдагч этгээд: Камдер ХХК
Гуравдагч этгээд: Нийслэлийн Засаг дарга
Т.Мөнх-Эрдэнэ
2024-04-04 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нотлох баримт гаргуулахтай холбоотой хүсэлтийг шийдвэрлэж, шүүх хуралдааныг хойшлуулсан
14 2024-05-23 14:44:29 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Хан-Уул дүүргийн прокурорын газрын хяналтын прокурор Н.Нарангэрэл
Хариуцагч: Хан-Уул дүүргийн татварын хэлтсийн улсын байцаагч М.Энхцэцэг
Ц.Мөнхзул
2024-02-14 09:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүх хуралдааныг товлосон
15 2024-05-23 14:40:19 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Мөнхбат гавшигай ББН
Хариуцагч: Нийслэлийн эрүүл мэнлийн газрын дарга Н.Эрхэмбулган
Ц.Мөнхзул
2024-02-14 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүх хуралдааныг товлосон

Нийт 3127 хурал байна.