Жагсаалт руу буцах   Та энэ товч дээр дарж шүүх хуралдааны явцыг цаг тухайд нь мэдэх боломжтой
Шүүх хуралдааны мэдээлэл
Даргалагч шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн:
М.Батзориг
Нэхэмжлэгч:
Тохилог өргөө 44R СӨХ
Хариуцагч:
Хот байгуулалт,хөгжлийн газар
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч :
Н.Баясгалан
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч:
Б.Бат-Учрал
Гуравдагч этгээд:
Б.Баярмагнай
Гуравдагч этгээдийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч:
Л.Очбаяр
Гуравдагч этгээдийн өмгөөлөгч:
Б.Оюунзул
Маргааны төрөл:
Бусад
Танхим:
3-р танхим
Хэргийн индекс:
128/2021/0043/З
Хурлын огноо:
2021-12-06 09:30:00
 
Шүүх хуралдааны ирц
 
Шүүх хуралдааны явц
2021-08-10 10:00
Шүүх хуралдаан зарласан  
Үндэслэл:
Тайлбар:
2021-08-11 12:02
Шүүх хуралдаан хүлээгдэж байна  
Үндэслэл:
Тайлбар:
2021-08-11 12:03
Шүүх хуралдаан хойшилсон  
Үндэслэл: Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгчөөс нотлох баримт гаргуулах хүсэлт гаргасан
Тайлбар:
2021-08-13 16:05
Шүүх хуралдаан хүлээгдэж байна  
Үндэслэл:
Тайлбар:
2021-08-13 16:06
Шүүх хуралдаан хойшилсон  
Үндэслэл: Гуравдагч этгээд оролцуулах хүсэлтийг шийдвэрлэж, шүүх хуралдааныг хойшлуулсан
Тайлбар:
2021-08-24 17:17
Шүүх хуралдаан хүлээгдэж байна  
Үндэслэл:
Тайлбар:
2021-08-24 17:18
Шүүх хуралдаан хойшилсон  
Үндэслэл: Хэргийн оролцогчдоос гаргасан хүсэлтийг шийдвэрлэж, шүүх хуралдаан товлосон.
Тайлбар:
2021-09-08 11:30
Шүүх хуралдаан зарласан  
Үндэслэл:
Тайлбар:
2021-09-08 11:31
Шүүх хуралдаан хүлээгдэж байна  
Үндэслэл:
Тайлбар:
2021-09-08 11:32
Шүүх хуралдаан хойшилсон  
Үндэслэл: Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгчөөс нотлох баримт гаргуулах хүсэлт гаргасан
Тайлбар:
2021-10-18 10:35
Шүүх хуралдаан зарласан  
Үндэслэл:
Тайлбар:
2021-10-18 10:35
Шүүх хуралдаан хүлээгдэж байна  
Үндэслэл:
Тайлбар:
2021-10-18 10:36
Шүүх хуралдаан хойшилсон  
Үндэслэл: Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгчөөс нотлох баримт гаргуулах хүсэлт гаргасан
Тайлбар:
2021-10-21 10:12
Шүүх хуралдаан зарласан  
Үндэслэл:
Тайлбар:
2021-10-21 10:12
Шүүх хуралдаан хүлээгдэж байна  
Үндэслэл:
Тайлбар:
2021-10-21 10:13
Шүүх хуралдаан хойшилсон  
Үндэслэл: Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгчөөс нотлох баримт гаргуулах хүсэлт гаргасан
Тайлбар:
2021-10-28 09:43
Шүүх хуралдаан зарласан  
Үндэслэл:
Тайлбар:
2021-10-28 09:43
Шүүх хуралдаан хүлээгдэж байна  
Үндэслэл:
Тайлбар:
2021-10-28 09:56
Шүүх хуралдаан үргэлжилж байна  
Үндэслэл:
Тайлбар:
2021-10-28 10:38
Шүүх хуралдаан хойшилсон  
Үндэслэл: Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгчөөс нотлох баримт гаргуулах хүсэлт гаргасан
Тайлбар:
2021-11-15 10:55
Шүүх хуралдаан зарласан  
Үндэслэл:
Тайлбар:
2021-11-15 10:55
Шүүх хуралдаан хүлээгдэж байна  
Үндэслэл:
Тайлбар:
2021-11-15 10:55
Шүүх хуралдаан хойшилсон  
Үндэслэл: Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгчөөс нотлох баримт гаргуулах хүсэлт гаргасан
Тайлбар:
2021-11-19 17:09
Шүүх хуралдаан зарласан  
Үндэслэл:
Тайлбар:
2021-11-19 17:10
Шүүх хуралдаан хүлээгдэж байна  
Үндэслэл:
Тайлбар:
2021-11-19 17:11
Шүүх хуралдаан хойшилсон  
Үндэслэл: Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгчөөс нотлох баримт гаргуулах хүсэлт гаргасан
Тайлбар:
2021-11-25 19:50
Шүүх хуралдаан зарласан  
Үндэслэл:
Тайлбар:
2021-11-25 19:51
Шүүх хуралдаан хүлээгдэж байна  
Үндэслэл:
Тайлбар:
2021-11-25 19:51
Шүүх хуралдаан хойшилсон  
Үндэслэл: Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгчөөс нотлох баримт гаргуулах хүсэлт гаргасан
Тайлбар:
2021-12-08 15:33
Шүүх хуралдаан зарласан  
Үндэслэл:
Тайлбар:
2021-12-08 15:33
Шүүх хуралдаан хүлээгдэж байна  
Үндэслэл:
Тайлбар:
2021-12-08 15:33
Шүүх хуралдаан үргэлжилж байна  
Үндэслэл:
Тайлбар:
2021-12-08 15:33
Шүүх хуралдаан дууссан  
Үндэслэл:
Тайлбар: