-
# Хурлын огноо Шүүхийн нэр Оролцогч Танхим Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн
1 2020-12-21 11:30 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Дотоод хэргийн их сургууль
Хариуцагч: Нийслэлийн засаг дарга
5-р танхим Н.Дамдинсүрэн
2 2020-12-18 15:00 Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: М.Отгонбаатар
Шүүгдэгч: Ц.Тэлмүүн
Хохирогч: Н.Буянбадрал
Хохирогч: Б.Баярмаа
Хохирогч: Х.Намунгоо
Хохирогч: Б.Мөрөн
Хохирогч: Г.Маралмаа
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Б.Энх-Амгалан
А-заал Б.Дуламсүрэн
3 2021-01-18 13:30 Баян-Өлгий аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Нэхэмжлэгч: М.Берикгүл
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: С.Алтай
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: С.Алтай
Хариуцагч: Р.Шохан
Иргэний танхим Д.Көбеш
4 2021-02-24 11:42 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Д.Дуламжав
Зөрчилд холбогдогч: Г.Алтаншагай
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Б.Гантөгс
5 2021-04-30 14:00 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Арц алтан тэвш ХХК
Хариуцагч: Нийслэлийн Засаг дарга
5-р танхим Х.Нямдэлгэр
 
Нийт: 5