-
# Хурлын огноо Шүүхийн нэр Оролцогч Танхим Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн
1 2020-09-17 15:47 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Хөдөө аж ахуйг дэмжих сангийн ажлын алба
Хариуцагч: Дархан-Уул аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Ц.Энхтүвшин, Д.Гүнболд
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: А.Хонгорзул, Д.Гүнжидмаа, Д.Насанчимэг
Танхим 1 М.Оюунцэцэг
2 2020-09-14 11:40 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Э.Нандинзүрх
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Э.Нандинзүрх
Шүүх хуралдааны танхим-6 Б.Ууганбаяр
3 2020-09-14 14:30 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ц.Нандинцэцэг
Хариуцагч: Д.Хасбаатар
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Т.Цэен-Ойдов
Шүүх хуралдааны танхим-1 Ч.Ичинхорлоо
4 2020-09-14 12:10 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Д.Энхбаатар
Шүүх хуралдааны танхим-6 Б.Ууганбаяр
5 2020-09-14 15:00 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сан
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Ч.Энх-Од
Хариуцагч: Алтай агро трейд ХХК
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Б.Мөнхчимэг
Шүүх хуралдааны танхим-1 Ч.Ичинхорлоо
6 2020-09-15 10:00 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Д.Бадамханд
Шүүх хуралдааны танхим-8 Б.Ууганбаяр
7 2020-09-14 12:00 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Ө.Одбаатар
Шүүх хуралдааны танхим-6 Б.Ууганбаяр
8 2020-09-14 16:30 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Аръяамед ХХК
Хариуцагч: Булнайн ар ХХК
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Б.Цэнд-Очир
Шүүх хуралдааны танхим-1 Ч.Ичинхорлоо
9 2020-09-15 13:30 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Э.Мөнхцэцэг
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : А.Эрхэмбаатар
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Ж.Сувд-Эрдэнэ
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Ж.Сувд-Эрдэнэ
Шүүх хуралдааны танхим-7 Б.Ууганбаяр
10 2020-09-16 09:00 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: П.Одзаяа
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Г.Жанчив
Хариуцагч: Уорли инженеринг ХХК
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Б.Шайрийбуу
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Ц.Гансүх
Шүүх хуралдааны танхим-1 Ч.Ичинхорлоо
11 Хойшилсон Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Г.Мөнхбаясгалан
Хариуцагч: Б.Баярмаа
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Т.Ууганбаяр
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Д.Цэндсүрэн
Шүүх хуралдааны танхим-3 Ө.Уянга
12 2020-09-17 10:00 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Шүүх хуралдааны танхим-6 Б.Ууганбаяр
13 2020-09-16 13:30 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Амаржаргал
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Г.Дэлгэрсайхан
Хариуцагч: Э.Жамбалрагчаа
Шүүх хуралдааны танхим-1 Ч.Ичинхорлоо
14 2020-09-17 10:00 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Т.Дүүрэнжаргал
Шүүх хуралдааны танхим-9 Б.Ууганбаяр
15 2020-09-16 14:30 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Т.Энхцэцэг
Хариуцагч: П.Бавуугарьд
Шүүх хуралдааны танхим-1 Ч.Ичинхорлоо
 
Нийт: 42971