-
# Хурлын огноо Шүүхийн нэр Оролцогч Танхим Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн
1 2020-09-14 14:40 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: О.Багшбаяр
Шүүх хуралдааны танхим-6-Өргөтгөл байр Ж.Байгалмаа
2 2020-09-11 11:00 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Шүүх хуралдааны танхим-2-1 давхар Н.Оюунтуяа
3 2020-09-14 15:01 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Э.Пүрэвдорж
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Г.Жавхлан, Б.Ганбат
Шүүх хуралдааны танхим-6-Өргөтгөл байр Ж.Байгалмаа
4 2020-09-16 09:00 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Насанжаргал
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Ш.Базаррагчаа
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: С.Нямдаваа
Шүүх хуралдааны танхим-1-1 давхар Ж.Байгалмаа
5 2020-09-16 13:30 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Шүүх хуралдааны танхим-1-1 давхар Ж.Байгалмаа
6 2020-09-14 23:00 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Танхим 1 М.Оюунцэцэг
7 2020-09-16 13:30 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Амгалан
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: С.Хонгорзул
Шүүх хуралдааны танхим-1-1 давхар Ж.Байгалмаа
8 2020-09-18 09:00 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Сувданбилэг
Хариуцагч: Д.Жаалхүү
Шүүх хуралдааны танхим-1-1 давхар Ж.Байгалмаа
9 2020-09-14 11:00 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Г.Мөнхбаяр
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: З.Ариунжаргал
Хариуцагч: П.Батбаяр
Шүүх хуралдааны танхим-2-1 давхар Б.Ууганбаяр
10 Хойшилсон Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ц.Бадрах
Хариуцагч: Байгаль орчин аялал жуулчлалын яам
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: А.Цээнэ
Шүүх хуралдааны танхим-5-Өргөтгөл байр Н.Баярмаа
11 2020-09-14 09:00 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Р.Баярмаа
Шүүх хуралдааны танхим-1-1 давхар Ч.Ичинхорлоо
12 Хойшилсон Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Д.Золжаргал
Хариуцагч: Б.Батзориг
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Г.Батжаргал
Шүүх хуралдааны танхим-1-1 давхар Ч.Ичинхорлоо
13 Хойшилсон Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Д.Болормаа
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Х.Энхтайван
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Ө.Сайнбаяр
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: У.Азжаргал
Нэхэмжлэгч: МВС ХХК
Хариуцагч: СОБУ ХХК
Шүүх хуралдааны танхим-8-Өргөтгөл байр Ө.Уянга
14 2020-09-17 10:30 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Д.Болортуяа
Хариуцагч: ОСНААУГазар
Шүүх хуралдааны танхим-6-Өргөтгөл байр Н.Баярмаа
15 2020-09-17 11:30 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Г.Отгонсүх
Хариуцагч: Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар
Шүүх хуралдааны танхим-9-Өргөтгөл байр Н.Баярмаа
 
Нийт: 33522