-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

( 2024-07-10- 2024-08-10)

Огноо Шүүхийн нэр Танхим Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн
1 2024-07-26 12:00 Архангай аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: "Хангай тун" ХХК
Хариуцагч: "Цэц цагаан уул" ХХК
А заал Д.Байгалмаа
2 2024-07-26 11:30 Архангай аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: "Энто" ХХК
Хариуцагч: "Мөнгөт Оюу" ХХК
Өмгөөлөгч: Ц.Бат-Эрдэнэ
Өмгөөлөгч: Б.Түвшинтөгс
Б заал Д.Элбэгзаяа
3 2024-07-26 10:00 Архангай аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: "Хас банк" ХХК
Хариуцагч: А.Бат-Ирээдүй
Хариуцагч: Б.Оюунсан
Б заал Д.Элбэгзаяа
4 2024-07-25 14:30 Архангай аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Мөнх-Эрдэнэ
Хариуцагч: Ц.Баяржаргал
Өмгөөлөгч: С.Пүрэвсүрэн
Б заал Д.Байгалмаа
5 2024-07-25 10:00 Архангай аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: С.Солонго
Хариуцагч: Н.Цэрэннадмид
Өмгөөлөгч: Б.Алтанчимэг
Өмгөөлөгч: Г.Энхбаяр
Б заал Д.Байгалмаа
6 2024-07-24 16:00 Архангай аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ч.Ганбат
Хариуцагч: Н.Мэндээ
Өмгөөлөгч: Б.Алтанчимэг
Б заал Ч.Жаргалан
7 2024-07-24 14:30 Архангай аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Д.Өлзийсайхан
Хариуцагч: М.Пүрэвдорж
Өмгөөлөгч: М.Алтанчимэг
А заал Д.Байгалмаа
Ч.Жаргалан
Д.Элбэгзаяа
8 2024-07-24 12:00 Архангай аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Архангай аймгийн Прокурорын газар
Хариуцагч: Б.Баяртулга
Прокурор: Ц.Мөнхжаргал
А заал Д.Байгалмаа
Ч.Жаргалан
Д.Элбэгзаяа
9 2024-07-24 10:30 Архангай аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Архангай аймгийн Прокурорын газар
Хариуцагч: Ж.Сансартуяа
Прокурор: Ц.Мөнхжаргал
А заал Д.Байгалмаа
Ч.Жаргалан
Д.Элбэгзаяа
10 2024-07-24 09:00 Архангай аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Архангай аймгийн Прокурорын газар
Хариуцагч: Т.Тайванжаргал
Прокурор: Ц.Мөнхжаргал
А заал Д.Байгалмаа
Ч.Жаргалан
Д.Элбэгзаяа
11 2024-07-23 16:30 Архангай аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ц.Мөнхцэцэг
Хариуцагч: А.Баясгалантөр
Өмгөөлөгч: С.Пүрэвсүрэн
Өмгөөлөгч: Э.Мөнх-Эрдэнэ
А заал Д.Байгалмаа
Ч.Жаргалан
Д.Элбэгзаяа
12 2024-07-23 14:30 Архангай аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ч.Урантуяа
Хариуцагч: Архангай аймгийн Нийгмийн даатгалын газар
Өмгөөлөгч: С.Пүрэвсүрэн
Өмгөөлөгч: В.Удвал
А заал Ч.Жаргалан
13 2024-07-23 14:00 Архангай аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Н.Дунлай
Өмгөөлөгч: С.Пүрэвсүрэн
А заал Ч.Жаргалан
14 2024-07-23 11:00 Архангай аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ж.Лувсандорж
Хариуцагч: Архангай аймгийн Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар
Өмгөөлөгч: О.Батцэрэн
Б заал Д.Байгалмаа
Ч.Жаргалан
Д.Элбэгзаяа
15 2024-07-23 09:30 Архангай аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Архангай аймгийн Засаг дарга
Хариуцагч: О.Сайнчимэг
Б заал Д.Байгалмаа
Ч.Жаргалан
Д.Элбэгзаяа
16 2024-07-22 17:30 Архангай аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Л.Хүрэлчулуун
Б заал Ч.Жаргалан
17 2024-07-22 16:30 Архангай аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Т.Дамцагдорж
Б заал Ч.Жаргалан
18 2024-07-22 16:00 Архангай аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: С.Чулуунчимэг
Б заал Ч.Жаргалан
19 2024-07-22 14:30 Архангай аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: "Эрдэнэтмах маркет" ХХК
Хариуцагч: "Өсөхбадрал хоршоо"ХХК
Өмгөөлөгч: Б.Алтанчимэг
Б заал Ч.Жаргалан
20 2024-07-22 09:30 Архангай аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Т.Бэхбаяр
Хариуцагч: Архангай аймгийн Цэнхэр сумын МАН
Өмгөөлөгч: В.Удвал
Өмгөөлөгч: Ц.Бат-Эрдэнэ
Б заал Ч.Жаргалан

Нийт 20 хурал байна.