-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

( 2024-07-10- 2024-08-10)

Огноо Шүүхийн нэр Танхим Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн
1 2024-07-26 15:00 Архангай аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Ба. Өсөхбаяр
Шүүгдэгч: Бө.Өсөхбаяр
Шүүгдэгч: Э.Пүрэвжалам
Улсын яллагч: Ж.Ундармаа
Өмгөөлөгч: Г.Энхбаяр
Өмгөөлөгч: Э.Мөнх-Эрдэнэ
Өмгөөлөгч: С.Пүрэвсүрэн
А заал П.Гандолгор
2 2024-07-26 10:00 Архангай аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Ж.Цээрүүгүндүү
Шүүгдэгч: Ч.Наранбаатар
Өмгөөлөгч: Г.Энхбаяр
А заал П.Гандолгор
3 2024-07-24 16:00 Архангай аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Т.Санжаасүрэн
Шүүгдэгч: Г.Эрдэнэбаатар
Улсын яллагч: Ж.Ундармаа
А заал П.Гандолгор
4 2024-07-24 14:00 Архангай аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Ж.Ундармаа
Шүүгдэгч: Б.Жалбаажав
Шүүгдэгч: Л.Доржтовуу
Өмгөөлөгч: М.Алтанчимэг
А заал П.Гандолгор
5 2024-07-24 09:00 Архангай аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Ж.Цээрүүгүндүү
Яллагдагч: Б.Эрдэнэбат
Б заал П.Гандолгор
6 2024-07-23 12:00 Архангай аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Ш.Бат-Эрдэнэ
Улсын яллагч: Б.Нямжав
Өмгөөлөгч: О.Батцэрэн
Өмгөөлөгч: О.Батцэрэн
А заал П.Гандолгор
7 2024-07-23 11:30 Архангай аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Ж.Жавхлантөгс
Улсын яллагч: Ж.Цээрүүгүндүү
А заал П.Гандолгор
8 2024-07-23 10:00 Архангай аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Б.Ням-Очир
Улсын яллагч: Ж.Цээрүүгүндүү
Өмгөөлөгч: Н.Энхжаргал
Өмгөөлөгч: Н.Энхжаргал
А заал П.Гандолгор
9 2024-07-22 11:00 Архангай аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Ж.Цогбадрах
Улсын яллагч: Ж.Ундармаа
Өмгөөлөгч: Ц.Бат-Эрдэнэ
Өмгөөлөгч: С.Пүрэвсүрэн
А заал П.Гандолгор
10 2024-07-19 14:30 Архангай аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: О.Эрдэнэтуяа
Шүүгдэгч: Ц.Мянганбаяр, Эм жи эйч ХХК
Өмгөөлөгч: Б.Бат-Эрдэнэ
Өмгөөлөгч: Ж.Эрдэнэбаатар
А заал П.Гандолгор

Нийт 10 хурал байна.