-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

( 2024-06-17- 2024-07-17)

Огноо Шүүхийн нэр Танхим Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн
1 2024-07-17 09:00 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Зөрчилд холбогдогч: Н.Уламбаяр
Зөрчилд холбогдогч: С.Маадай
Зөрчилд холбогдогч: Л.Оюун-Эрдэнэ
Прокурор: М.Нарантуяа
Өмгөөлөгч: Б.Бурмаа
Өмгөөлөгч: П.Өлзийбаяр
Эрүүгийн шүүх хуралдааны танхим Б.Гэрэлмаа
2 2024-07-16 11:00 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Б.Уранцэцэг
Прокурор: Ж.Энхбат
Өмгөөлөгч: Б.Бурмаа
Өмгөөлөгч: Б.Хатанбат
Өмгөөлөгч: Ж.Эрдэнэбаяр
Эрүүгийн шүүх хуралдааны танхим Д.Батцэнгэл
3 2024-07-08 09:00 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: А.Амгаланбаяр
Прокурор: Н.Цогням
Эрүүгийн шүүх хуралдааны танхим Ч.Байгалмаа
4 2024-07-03 13:00 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Б.Төмөрчөдөр
Шүүгдэгч: Д.Чүлтэм
Өмгөөлөгч: Б.Бурмаа
Өмгөөлөгч: Л.Бор
Эрүүгийн шүүх хуралдааны танхим Ч.Байгалмаа
5 2024-07-01 12:02 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Э.Удвал
Прокурор: Ж.Энхбат
Өмгөөлөгч: Л.Бор
Эрүүгийн шүүх хуралдааны танхим Д.Батцэнгэл

Нийт 5 хурал байна.