-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

( 2024-06-12- 2024-07-12)

Огноо Шүүхийн нэр Танхим Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн
1 2024-06-27 16:00 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: П.Ганзориг
Хариуцагч: Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар-445 дугаар нээлттэй хорих анги
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Энхцэцэг
Гуравдагч этгээд: Л.Лодойдамба
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Л.Ганчулуун
Танхим 2 Д.Алтантуяа
2 2024-06-27 13:30 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: И.Оюунсаруул
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : С.Энхжаргал
Хариуцагч: Б.Есөн-Эрдэнэ
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: П.Зулзаяа
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: О.Анхбаяр
Танхим 3 Д.Алтантуяа
3 2024-06-27 11:00 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Поликом ХХК
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Анар
Хариуцагч: Дархан-Уул аймаг дахь шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 445 дугаар нээлттэй хорих анги
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Б.Оюундаръяа
Танхим 1 Д.Алтантуяа
4 2024-06-27 10:00 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ш.Дэмбэрэлдорж
Хариуцагч: Цайны их зам ХХК
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Т.Тунгалаг
Танхим 1 Б.Номин
5 2024-06-27 09:00 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Уранбилэг
Хариуцагч: Д.Оюунчимэг
Танхим 1 М.Оюунцэцэг
6 2024-06-26 15:00 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: И Эн Пи ХХК
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Н.Хишигзаяа
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: С.Хишигбуян
Хариуцагч: Хас Ананд ХХК
Танхим 3 Д.Алтантуяа
Б.Номин
7 2024-06-26 15:00 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Гомдол гаргагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Ц.Ган-Од
Танхим 3 Д.Алтантуяа
Б.Номин
8 2024-06-26 14:30 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Гомдол гаргагч: Эм жи эл туннель системс ХХК
Танхим 1 М.Оюунцэцэг
9 2024-06-26 14:00 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Гомдол гаргагч: Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ТӨХК
Гомдол гаргагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Б.Мандуул
Танхим 1 М.Оюунцэцэг
10 2024-06-26 09:15 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Н.Давьгидмаа
Танхим 3 Д.Алтантуяа
11 2024-06-26 09:00 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ариг банк ХХК
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Золбаяр
Хариуцагч: Б.Бат-Эрдэнэ, Б.Шинэбилэг нар
Танхим 1 Б.Номин
12 2024-06-26 09:00 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Ч.Батхуяг
Танхим 3 Д.Алтантуяа
13 2024-06-25 15:00 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: С.Туяа
Хариуцагч: Хэрлэн зураглал ХХК
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: А.Мөнхбат
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Э.Амарсайхан
Гуравдагч этгээдийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Г.Алтанбагана
Гуравдагч этгээд: Хаан банк ХК
Танхим 3 Д.Алтантуяа
14 2024-06-25 14:00 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Д.Дахинбаяр
Хариуцагч: Д.Түвшинбаяр
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : М.Сувд-Эрдэнэ
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Б.Содболд
Танхим 1 М.Оюунцэцэг
15 2024-06-25 13:30 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Д.Дэлгэрмаа
Хариуцагч: Элчит ган ХХК
Танхим 3 Д.Алтантуяа
16 2024-06-25 11:00 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Д.Отгонбат
Хариуцагч: Г.Одбейс
Танхим 3 Д.Алтантуяа
17 2024-06-25 10:00 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Р.Саранцэцэг
Хариуцагч: Б.Энхжаргал
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Э.Одончимэг
Танхим 2 Д.Алтантуяа
18 2024-06-25 09:40 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: П.Энхтуяа
Танхим 3 Д.Алтантуяа
19 2024-06-25 09:20 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Д.Даваахорол
Танхим 3 Д.Алтантуяа
20 2024-06-25 09:00 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Ц.Мягмарсайхан
Хүсэлт гаргагчийн өмгөөлөгч: Ө.Өлзиймаа
Танхим 3 Д.Алтантуяа
21 2024-06-24 15:00 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ш.Дамчаа-Очир
Хариуцагч: М.Золбаяр
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Р.Оюун-Эрдэнэ
Танхим 1 Д.Алтантуяа
22 2024-06-24 11:30 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: З.Алтанхуяг
Хариуцагч: Ө.Цогтбаяр
Танхим 1 М.Оюунцэцэг
23 2024-06-24 11:00 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Д.Урантогос
Хариуцагч: О.Тогоо-Эрдэнэ
Танхим 3 Д.Алтантуяа
24 2024-06-24 10:15 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: М.Азбаяр
Танхим 1 М.Оюунцэцэг
25 2024-06-24 10:00 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Е.Лхүндэв
Танхим 1 М.Оюунцэцэг

Нийт 38 хурал байна.