-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

( 2024-06-12- 2024-07-12)

Огноо Шүүхийн нэр Танхим Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн
1 2024-07-02 14:00 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Т.Атархишиг
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Б.Чинбаатар
Прокурор: Ч.Мядагбадам
Танхим 1 Б.Бат-Амгалан
2 2024-06-27 15:00 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: О.Мөнхбаяр
Улсын яллагч: Б.Энхтулга
Хохирогч: Ц.Энхжаргал
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Ц.Дэлгэрням, Д.Оросоо
Хохирогчийн өмгөөлөгч: Э.Одончимэг
Танхим 3 Б.Гэршихбөртэ
3 2024-06-27 14:30 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: К.Нанжинханд
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: н.Нинжбадам
Яллагдагчийн өмгөөлөгч: С.Батцэрэн, Г.Бадамханд, Б.Бат-Ерөөлт
Яллагдагч: С.Дэлгэрсайхан, Т.Түмэнбаяр, О.Бямбадорж
Танхим 3 Н.Идэр
4 2024-06-27 14:00 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Ч.Болормаа
Зөрчилд холбогдогч: Б.Чулуун-Эрдэнэ
Танхим 2 Б.Гэршихбөртэ
5 2024-06-27 09:00 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Танхим 1 Б.Ихтамир
6 2024-06-26 11:00 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Наранмөнх
Хохирогч: Ц.Цацрал
Хохирогчийн өмгөөлөгч: Ч.Булган
Яллагдагч: С.Мөнхтулга
Танхим 3 Н.Идэр
7 2024-06-25 16:00 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Наранмөнх
Хохирогч: Б.Отгонбаяр
Шүүгдэгч: Н.Энхболд
Танхим 3 Б.Гэршихбөртэ
8 2024-06-25 13:30 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Э.Чулуун-Эрдэнэ
Улсын яллагч: Ч.Мядагбадам
Хохирогч: З.Ундармаа
Хохирогч: Т.Доржсүрэн
Хохирогч: Ч.Жаргалсайхан
Иргэний нэхэмжлэгч: Д.Баасандорж
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Н.Баярмаа
Танхим 1 Б.Ихтамир
9 2024-06-25 11:00 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Ц.Отгонбаатар
Хохирогч: Б.Бямбасүрэн
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Ө.Ганзориг
Улсын яллагч: Б.Наранмөнх
Танхим 1 Б.Ихтамир
10 2024-06-25 09:30 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: О.Энхмягмар
Хохирогч: Ц.Азбилэг
Шүүгдэгч: Н.Бат-Эрдэнэ
Улсын яллагч: К.Нанжинханд
Танхим 1 Б.Ихтамир
11 2024-06-25 08:30 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Наранмөнх
Хохирогч: Ц.Отгонбаяр
Хохирогчийн өмгөөлөгч: П.Батжаргал
Шүүгдэгч: О.Энхцэцэг
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: М.Алтанцэцэг
Танхим 3 Н.Идэр
12 2024-06-24 15:00 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Э.Мөнх-Оргил
Хохирогч: Б.Улаанхүү
Улсын яллагч: К.Нанжинханд
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Н.Баярмаа
Танхим 1 Б.Ихтамир
13 2024-06-24 14:20 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Танхим 2 Б.Гэршихбөртэ
14 2024-06-24 14:20 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Ч.Болормаа
Зөрчилд холбогдогч: Б.Оюунболд
Хохирогч: Б.Гантулга
Танхим 2 Б.Гэршихбөртэ
15 2024-06-24 14:10 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Энхтулга
Хохирогч: Н.Баярбилэг
Шүүгдэгч: Ч.Батчулуун
Танхим 3 Г.Гэрэлт-Од
16 2024-06-24 14:00 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: К.Нанжинханд
Хохирогч: А.Өмөржан
Шүүгдэгч: Ч.Батчулуун
Танхим 3 Г.Гэрэлт-Од
17 2024-06-24 14:00 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Ч.Болормаа
Зөрчилд холбогдогч: М.Мөнхбаяр
Хохирогч: М.Эрдэнэцэцэг
Танхим 2 Б.Гэршихбөртэ
18 2024-06-24 13:30 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Наранмөнх
Хохирогч: А.Бямбацэцэг
Шүүгдэгч: П.Чинбат
Танхим 3 Г.Гэрэлт-Од
19 2024-06-24 12:00 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Энхтулга
Хохирогч: М.Нарангэрэл, Д.Мөнхбаяр
Шүүгдэгч: Х.Золжаргал, М.Сүлд-Эрдэнэ
Танхим 2 Г.Гэрэлт-Од
20 2024-06-24 11:45 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Д.Агар
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Б.Туул
Шүүгдэгч: О.Тулгабат
Танхим 3 Г.Гэрэлт-Од
21 2024-06-24 11:30 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Д.Агар
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Б.Туул
Шүүгдэгч: Д.Бат-Оргил
Танхим 3 Г.Гэрэлт-Од
22 2024-06-24 11:00 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Д.Бат-Эрдэнэ
Хохирогч: Б.Эрдэнэболор
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Д.Золзаяа
Улсын яллагч: Ч.Мядагбадам
Танхим 1 Б.Ихтамир
23 2024-06-24 11:00 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Наранмөнх
Хохирогч: Ч.Хувьтөгөлдөр
Шүүгдэгч: М.Тэгшбаяр
Танхим 3 Г.Гэрэлт-Од
24 2024-06-24 09:00 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Д.Түвшиндорж
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Л.Цуурай
Хохирогч: Б.Хишигбаяр
Хохирогчийн өмгөөлөгч: Ө.Ганзориг
Улсын яллагч: Б.Наранмөнх
Танхим 1 Б.Ихтамир

Нийт 24 хурал байна.