-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

( 2024-06-12- 2024-07-12)

Огноо Шүүхийн нэр Танхим Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн
1 2024-06-27 10:00 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: М.Цэнд-Аюуш
Прокурор: Ж.Энхбат
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: П.Өлзийбаяр
Эрүүгийн шүүх хуралдааны танхим Ч.Байгалмаа
2 2024-06-25 10:00 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Л.Буяндэлгэр
Шүүгдэгч: Г.Сэрсэнсүрэн
Шүүгдэгч: Б.Лхагва-Эрдэнэ
Прокурор: Б.Бат-Оргил
Өмгөөлөгч: М.Цэрэнбат
Өмгөөлөгч: А.Очбадрал
Өмгөөлөгч: Н.Энхжаргал
Өмгөөлөгч: Д.Уранчимэг
Өмгөөлөгч: П.Өлзийбаяр
Өмгөөлөгч: Г.Доржготов
Эрүүгийн шүүх хуралдааны танхим Ч.Байгалмаа
Д.Батцэнгэл
Б.Гэрэлмаа
3 2024-06-24 10:00 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Э.Мөнхтулга
Шүүгдэгч: Б.Цэнд-Аюуш
Шүүгдэгч: С.Өсөхбаяр
Прокурор: Б.Байгаль
Өмгөөлөгч: П.Өлзийбаяр
Өмгөөлөгч: Л.Батбаяр
Өмгөөлөгч: Д.Мэндээ
Өмгөөлөгч: Ц.Мөнхтуул
Эрүүгийн шүүх хуралдааны танхим Ч.Байгалмаа
Д.Батцэнгэл
Б.Гэрэлмаа
4 2024-06-21 10:00 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Т.Пүрэвдаваа
Прокурор: Б.Байгаль
Өмгөөлөгч: Э.Санчирбал
Өмгөөлөгч: Б.Дашдорж
Эрүүгийн шүүх хуралдааны танхим Б.Гэрэлмаа
Ч.Байгалмаа
5 2024-06-18 14:30 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Зөрчилд холбогдогч: Д.Лхагвадорж
Прокурор: Н.Нарантуяа
Эрүүгийн шүүх хуралдааны танхим Д.Батцэнгэл
6 2024-06-18 10:00 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Б.Анхбаяр
Прокурор: Б.Байгаль
Өмгөөлөгч: Л.Батбаяр
Эрүүгийн шүүх хуралдааны танхим Б.Гэрэлмаа

Нийт 6 хурал байна.