-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

( 2024-05-21- 2024-06-21)

Огноо Шүүхийн нэр Танхим Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн
1 2024-06-21 11:00 Архангай аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ж.Лувсандорж
Хариуцагч: Г.Батбаатар
Өмгөөлөгч: О.Батцэрэн
А заал Д.Байгалмаа
Ч.Жаргалан
Д.Элбэгзаяа
2 2024-06-21 11:00 Архангай аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ж.Лувсандорж
Хариуцагч: Г.Батбаатар
Хариуцагч: Эрдэнэбулган сумын Газрын алба
Өмгөөлөгч: О.Батцэрэн
Б заал Д.Байгалмаа
Д.Элбэгзаяа
3 2024-06-19 10:00 Архангай аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Г.Булганбат
Хариуцагч: Г.Төмөрбаатар
Б заал Д.Элбэгзаяа
4 2024-06-17 10:00 Архангай аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: О.Угтахбаяр
Хариуцагч: Н.Балжинням
Б заал Д.Элбэгзаяа
5 2024-06-11 14:30 Архангай аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: ЭГЭ ХХК
Хариуцагч: Архангай МСҮТ
Өмгөөлөгч: В.Удвал
Өмгөөлөгч: О.Батцэрэн
Өмгөөлөгч: Ц.Бат-Эрдэнэ
А заал Ч.Жаргалан
6 2024-06-10 11:59 Архангай аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: П.Алтантуяа
Хариуцагч: Т.Отгонжаргал
Өмгөөлөгч: Б.Алтанчимаг
Өмгөөлөгч: С.Пүрэвсүрэн
Б заал Д.Элбэгзаяа
7 2024-06-05 14:30 Архангай аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Р.Нямсүрэн
Хариуцагч: Б.Мөнхзул
Өмгөөлөгч: Ц.Бат-Эрдэнэ
Өмгөөлөгч: Э.Мөнх-Эрдэнэ
Б заал Ч.Жаргалан
8 2024-06-04 14:30 Архангай аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Архангай аймгийн Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газар
Хариуцагч: А.Нэргүй
Б заал Ч.Жаргалан
9 2024-05-31 15:00 Архангай аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Дайрийжав
Хариуцагч: Э.Буян-Очир
Өмгөөлөгч: М.Бямбаахүү
Өмгөөлөгч: Ц.Бат-Эрдэнэ
Б заал Д.Байгалмаа
10 2024-05-31 10:30 Архангай аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Т.Баасанбат
Хариуцагч: Ц.Дэчин
Б заал Д.Байгалмаа
11 2024-05-29 14:30 Архангай аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Төрийн банк ХХК
Хариуцагч: Ч.Нармандах
Хариуцагч: Д.Цэнд-Аюуш
Өмгөөлөгч: Г.Энхбаяр
Б заал Д.Элбэгзаяа
12 2024-05-28 11:30 Архангай аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Т.Эрдэнэцэцэг
Б заал Д.Байгалмаа
13 2024-05-27 14:30 Архангай аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Д.Жаргалсайхан
Хариуцагч: Р.Бямбажав
Өмгөөлөгч: Г.Энхбаяр
Хариуцагч: Ц.Бат-Эрдэнэ
А заал Ч.Жаргалан
14 2024-05-24 16:00 Архангай аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Мөнхцэцэг
Хариуцагч: Д.Хулганаа
Б заал Д.Байгалмаа
15 2024-05-22 11:00 Архангай аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Төрийн банк ХХК
Хариуцагч: Ч.Нармандах
Хариуцагч: Д.Цэнд-Аюуш
Өмгөөлөгч: Г.Энхбаяр
А заал Д.Элбэгзаяа
16 2024-05-21 16:00 Архангай аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Даарийжав
Хариуцагч: Э.Буян-Очир
Өмгөөлөгч: Ц.Бат-Эрдэнэ
Өмгөөлөгч: М.Бямбаахүү
А заал Д.Байгалмаа

Нийт 16 хурал байна.