-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

( 2024-05-21- 2024-06-21)

Огноо Шүүхийн нэр Танхим Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн
1 2024-06-19 15:00 Архангай аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: Б.Нямжав
Өмгөөлөгч: Э.Мөнх-Эрдэнэ
Өмгөөлөгч: Ж.Нарантуяа
Өмгөөлөгч: А.Төмөрчулуун
Өмгөөлөгч: Б.Билгүүн
Шүүгдэгч: П.Энхболд
Шүүгдэгч: С.Гансүх
А заал В.Цэцэнбилэг
2 2024-06-19 14:00 Архангай аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: Б.Нямжав
Өмгөөлөгч: Ц.Бат-Эрдэнэ
Шүүгдэгч: Т.Тулгабат
А заал В.Цэцэнбилэг
3 2024-06-19 10:00 Архангай аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх А заал В.Цэцэнбилэг
4 2024-06-19 10:00 Архангай аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: Ж.Цээрүүгүндүү
Өмгөөлөгч: Б.Алтанчимэг
Өмгөөлөгч: Э.Мөнх-Эрдэнэ
Шүүгдэгч: М.Пүрэвцогт
А заал В.Цэцэнбилэг
5 2024-06-18 14:30 Архангай аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: Б.Мээпам
Зөрчилд холбогдогч: Э.Паньджүний
А заал В.Цэцэнбилэг
6 2024-06-18 14:00 Архангай аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: Б.Мээпам
Зөрчилд холбогдогч: Э.Гансүх
А заал В.Цэцэнбилэг
7 2024-06-18 11:30 Архангай аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: А.Амарсанаа
Өмгөөлөгч: Ц.Бат-Эрдэнэ
Шүүгдэгч: Б.Санжидмолом
А заал В.Цэцэнбилэг
8 2024-06-18 10:00 Архангай аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Прокурор: Б.Нямжав
Шүүгдэгч: Л.Ванчигсүрэн
А заал В.Цэцэнбилэг

Нийт 8 хурал байна.