-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

( 2024-04-03- 2024-05-03)

Огноо Шүүхийн нэр Танхим Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн
1 2024-05-03 10:00 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: З.Мягмарсүрэн
Шүүгдэгч: М.Мөнхбат
Улсын яллагч: К.Нанжинханд
Хохирогч: М.Байгалмаа
Хохирогч: Б.Золжаргал
Хохирогч: Б.Баатарнум
Иргэний нэхэмжлэгч: Д.Эрдэнэбат
Иргэний нэхэмжлэгч: Н.Отгонханд
Иргэний нэхэмжлэгч: О.Анхболд
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Б.Чинбаатар
Танхим 1 Б.Ихтамир
2 2024-05-02 10:00 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Т.Атархишиг
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Б.Чинбаатар
Прокурор: Ч.Мядагбадам
Танхим 1 Б.Бат-Амгалан
3 2024-04-26 14:00 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Б.Наранмөнх
Шүүгдэгч: С.Алтансүх
Хохирогч: Н.Барсболд
Танхим 3 Б.Ихтамир
4 2024-04-25 13:30 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: У.Эрдэнэбат
Шүүгдэгч: Б.Төрболд
Улсын яллагч: Б.Наранмөнх
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Н.Баярмаа
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Б.Содболд
Танхим 1 Б.Ихтамир
5 2024-04-25 10:00 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Б.Наранмөнх
Шүүгдэгч: Х.Сүхбат
Танхим 1 Б.Бат-Амгалан
6 2024-04-24 14:00 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Г.Баярсайхан
Улсын яллагч: Б.Наранмөнх
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Э.Мичид
Танхим 1 Б.Ихтамир
7 2024-04-23 09:00 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Наранмөнх
Хохирогч: Б.Хосбаяр
Шүүгдэгч: Б.Гантулга
Өмгөөлөгч: Б.Содболд
Танхим 3 Г.Гэрэлт-Од
8 2024-04-22 11:00 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Г.Уянга
Шүүгдэгч: У.Тэмүүжин, П.Ариунболд, С.Мөнхбаяр
Өмгөөлөгч: Б.Содболд
Танхим 3 Г.Гэрэлт-Од
9 2024-04-19 14:00 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Яллагдагч: Д.Мөнхбаяр
Хохирогч: Б.Бямбадорж
Яллагдагчийн өмгөөлөгч: Л.Оюунсувд
Хохирогчийн өмгөөлөгч: Б.Чинбаатар
Танхим 1 Б.Бат-Амгалан
10 2024-04-19 12:00 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: К.Нанжинханд
Хохирогч: С.Энхтайванбаатар
Шүүгдэгч: Ч.Бумсан
Өмгөөлөгч: Ц.Ганболд
Танхим 3 Г.Гэрэлт-Од
11 2024-04-19 10:00 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Ч.Мядагбадам
Хохирогч: Б.Золзаяа
Шүүгдэгч: Ж.Энхсайхан
Танхим 1 Б.Ихтамир
12 2024-04-11 14:00 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Ч.Мядагбадам
Шүүгдэгч: Ц.Чимэддондог
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Б.Мөнхбаяр
Хохирогчийн өмгөөлөгч: Б.Цэдэндамба
Хохирогч: Д.Болдбаатар
Танхим 1 Б.Гэршихбөртэ
13 2024-04-11 13:30 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Зөрчилд холбогдогч: Г.Батсүрэн
Прокурор: Ч.Болормаа
Хохирогч: З.Болорсувд
Эрх бүхий албан тушаалтан: Ж.Эрдэнэжаргал
Танхим 1 Б.Гэршихбөртэ
14 2024-04-11 10:00 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Ч.Мядагбадам
Шүүгдэгч: Б.Одбаяр
Шүүгчдэгчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Б.Бадам
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Д.Уранчимэг
Өмгөөлөгч: Б.Содболд
Танхим 2 Б.Гэршихбөртэ

Нийт 14 хурал байна.