-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

( 2024-04-03- 2024-05-03)

Огноо Шүүхийн нэр Танхим Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн
1 2024-04-22 11:00 Говь-Алтай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: ГАА-н Прокурорын газрын хяналтын прокурор Б.Ганчимэг
Хариуцагч: ГАА-н Татварын хэлтэс
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Э.Гүнжмаа
Гуравдагч этгээд: Ж.Алтантуяа
Захиргаа, Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Э.Золбадрах
2 2024-04-22 10:00 Говь-Алтай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: "Дээдлэн бадрангуй" ХХК, захирал Ц.Чулуунцэцэг
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : д.Ариун-Эрдэнэ
Хариуцагч: Татварын улсын байцаагч М.Оюунбилэг
Нэхэмжлэгч: "Баатардан" хоршоо, дарга Ч.Довчин
Захиргаа, Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Э.Золбадрах

Нийт 2 хурал байна.