-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

( 2024-04-03- 2024-05-03)

Огноо Шүүхийн нэр Танхим Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн
1 2024-04-29 14:05 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: З.Алтансолонго
Шүүгдэгч: Түвшинсайхан
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Ж.Жаргалбаяр
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Б.Гантөгс
2 2024-04-29 09:00 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Б.Балсан
Улсын яллагч: З.Алтансолонго
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Ж.Энхжаргал,Д.Эрдэнэчимэг,Б.Бат-Ерөөлт
Хохирогч: Энхзаяа
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Э.Золзаяа
Хохирогчийн өмгөөлөгч: Л.Эрдэнэцэцэг
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Т.Цэцэгмаа
Б.Гантөгс
3 2024-04-17 14:00 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Э.Бадрал
Яллагдагч: Ө.Ахмарал
Өмгөөлөгч: н.Бакен
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Т.Цэцэгмаа
4 2024-04-15 11:00 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Б.Хосбаяр
Шүүгдэгч: Ж.Төмөр-Очир
Хохирогч: Б.Мөнхтуул
Хохирогчийн өмгөөлөгч: Н.Очирбат
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Б.Гантөгс
5 2024-04-15 09:30 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Б.Хосбаяр
Шүүгдэгч: Н.Отгондалай
Өмгөөлөгч: Х.Алтангүл
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Б.Гантөгс
6 2024-04-12 13:30 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Э.Бадрал
Шүүгдэгч: Д.Цэвээнравдан,Б.Баярсайхан
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Ч.Отгондорж,Б.Батсүх,Ж.Энхжаргал,Д.Хуягбаатар
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Ч.Эрдэнэбат,Б.Даваадорж
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Б.Гантөгс
7 2024-04-12 11:00 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Э.Алтанцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: Б.Ууганбаатар
Эрх бүхий албан тушаалтан: И.Гантогтох
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Б.Мөнхзаяа
8 2024-04-11 13:30 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Э.Алтанцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: Д.Бямбацогт
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Б.Гантөгс
9 2024-04-10 14:45 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Э.Алтанцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: Г.Тунаа
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Т.Цэцэгмаа
10 2024-04-10 14:30 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Э.Алтанцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: Г.Батзориг
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Т.Цэцэгмаа
11 2024-04-10 14:15 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Э.Алтанцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: Н.Авилбек
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Т.Цэцэгмаа
12 2024-04-04 13:30 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Зөрчилд холбогдогч: Д.Баярсайхан
Прокурор: Э.Алтанцэцэг
Хохирогч: Ц.Ичинхорлоо
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Н.Нарантуул
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Б.Мөнхзаяа

Нийт 12 хурал байна.