-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

( 2024-04-03- 2024-05-03)

Огноо Шүүхийн нэр Танхим Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн
1 2024-05-02 10:00 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Л.Буяндэлгэр
Шүүгдэгч: Г.Сэрсэнсүрэн
Шүүгдэгч: Б.Лхагва-Эрдэнэ
Прокурор: Б.Бат-Оргил
Өмгөөлөгч: М.Цэрэнбат
Өмгөөлөгч: А.Очбадрал
Өмгөөлөгч: Н.Энхжаргал
Өмгөөлөгч: Д.Уранчимэг
Өмгөөлөгч: П.Өлзийбаяр
Өмгөөлөгч: Г.Доржготов
Эрүүгийн шүүх хуралдааны танхим Ч.Байгалмаа
Д.Батцэнгэл
Б.Гэрэлмаа
2 2024-04-29 10:00 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Б.Баяндалай
Шүүгдэгч: В.Батзаяа
Прокурор: Ж.Энхбат
Өмгөөлөгч: Ц.Мөнхтуул
Өмгөөлөгч: С.Должинсүрэн
Эрүүгийн шүүх хуралдааны танхим Д.Батцэнгэл
3 2024-04-26 10:00 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: А.Эрдэнэсүх
Прокурор: Ж.Энхбат
Өмгөөлөгч: П.Өлзийбаяр
Өмгөөлөгч: Б.Бурмаа
Эрүүгийн шүүх хуралдааны танхим Д.Батцэнгэл
4 2024-04-23 11:00 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Т.Пүрэвдаваа
Прокурор: Б.Байгаль
Өмгөөлөгч: Э.Санчирбал
Өмгөөлөгч: Б.Дашдорж
Эрүүгийн шүүх хуралдааны танхим Ч.Байгалмаа
5 2024-04-23 10:00 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Д.Энхбат
Прокурор: Б.Байгаль
Өмгөөлөгч: Б.Бурмаа
Эрүүгийн шүүх хуралдааны танхим Д.Батцэнгэл
6 2024-04-19 10:00 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: М.Цэнд-Аюуш
Прокурор: Ж.Энхбат
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: П.Өлзийбаяр
Эрүүгийн шүүх хуралдааны танхим Ч.Байгалмаа
7 2024-04-18 10:00 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: А.Дамбийжанцан
Шүүгдэгч: О.Жигдэн
Прокурор: Ж.Энхбат
Өмгөөлөгч: Н.Энхжаргал
Эрүүгийн шүүх хуралдааны танхим Ч.Байгалмаа
8 2024-04-16 10:30 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Ц.Болорчимэг
Прокурор: Б.Оюунцэцэг
Өмгөөлөгч: Д.Өлзийсайхан
Эрүүгийн шүүх хуралдааны танхим Ч.Байгалмаа
9 2024-04-12 10:12 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Б.Отгонбаяр
Шүүгдэгч: М.Мөнхдалай
Прокурор: М.Оюунбат
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: П.Өлзийбаяр
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Ц.Мөнхтуул
Хохирогчийн өмгөөлөгч: Ц.Баярмаа
Эрүүгийн шүүх хуралдааны танхим Ч.Байгалмаа
Д.Батцэнгэл
Б.Гэрэлмаа
10 2024-04-09 10:30 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Ц.Азбаясгалан
Прокурор: Ж.Энхбат
Өмгөөлөгч: Н.Бат-Эрдэнэ
Эрүүгийн шүүх хуралдааны танхим Д.Батцэнгэл

Нийт 10 хурал байна.