-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

( 2024-04-03- 2024-05-03)

Огноо Шүүхийн нэр Танхим Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн
1 2024-04-19 13:30 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Батсүх
Хариуцагч: Б.Ган-Очир
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Н.Оюунчимэг
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Х.Тасхын
2 2024-04-19 10:30 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: М.Энхтуяа
Хариуцагч: Ё.Пэлжээ
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Х.Тасхын
3 2024-04-19 09:30 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Н.Отгонсүрэн
Хариуцагч: Ч.Эрдэнэчулуун
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Х.Тасхын
4 2024-04-19 08:30 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Э.Баттунгалаг
Хариуцагч: Б.Ууганбаатар
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Х.Тасхын
5 2024-04-18 11:00 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: М.Амангельд
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Х.Тасхын
6 2024-04-17 13:30 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Э.Дамдинсүрэн
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : А.Ханджамц
Хариуцагч: Б.Бямбажав
Иргэдийн төлөөлөгч: Ө.Ганчимэг
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Б.Раушан
Х.Тасхын
М.Эрдэнэ-Оюун

Нийт 6 хурал байна.