-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

( 2024-02-22- 2024-03-22)

Огноо Шүүхийн нэр Танхим Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн
1 2024-03-18 16:00 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Н.Баатар
Прокурор: Б.Хосбаяр
Өмгөөлөгч: Д.Эрдэнэчимэг
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Т.Цэцэгмаа
2 2024-03-13 11:50 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: М.Берикбол
ШШГГ-ийн ажилтан: М.Нурболот
Ялтан: Э.Аманбек
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Т.Цэцэгмаа
3 2024-03-13 11:40 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: М.Берикбол
ШШГГ-ийн ажилтан: М.Нурболот
Ялтан: Ё.Пэлжээ
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Т.Цэцэгмаа
4 2024-03-07 14:00 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Э.Алтанцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: Д.Солонго
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Б.Гантөгс
5 2024-03-07 13:40 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Э.Алтанцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: З.Насанбат
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Б.Гантөгс
6 2024-03-07 13:30 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Э.Алтанцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: Б.Нарангэрэл
Хохирогч: Н.Шинэбилэг
Эрх бүхий албан тушаалтан: Н.Анхбаяр
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Б.Мөнхзаяа
7 2024-03-04 16:55 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Ч.Ганболд
Прокурор: Б.Хосбаяр
Хохирогч: Ч.Бямбабаяр
Хохирогчийн өмгөөлөгч: Д.Эрдэнэчимэг
Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны танхим Т.Цэцэгмаа

Нийт 7 хурал байна.