-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

( 2024-02-22- 2024-03-22)

Огноо Шүүхийн нэр Танхим Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн
1 2024-03-22 16:07 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Батчимэг
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Ж.Энхжаргал
Хариуцагч: С.Даваасүрэн
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим М.Эрдэнэ-Оюун
2 2024-03-22 10:00 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Ганзориг
Хариуцагч: Ж.Батсайхан
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим М.Эрдэнэ-Оюун
3 2024-03-15 08:30 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ц.Болормаа
Хариуцагч: Б.Ганзориг
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Х.Тасхын
4 2024-03-13 09:30 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: н.Лхамноржин
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Н.Очирбат
Хариуцагч: н.Даваабал
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Ж.Энхжаргал
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Х.Тасхын
М.Эрдэнэ-Оюун
5 2024-03-01 09:51 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Х.Лхамсүрэн
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Б.Ганзориг
Хариуцагч: Д.Болд
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Д.Баттүвшин
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим М.Эрдэнэ-Оюун
6 2024-02-29 15:43 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Ш.Нохойжав
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим М.Эрдэнэ-Оюун
7 2024-02-23 09:59 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Л.Оюунцэцэг
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Б.Раушан

Нийт 7 хурал байна.