-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

( 2024-01-02- 2024-12-31)

Огноо Шүүхийн нэр Танхим Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн
1 2024-03-25 09:30 Завхан аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Шүүгдэгч: П.Отгонбилэг
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: В.Содномцэрэн
Хохирогч: С.Баярмаа
Хохирогч: Л.Оюунгэрэл
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Н.Алтангэрэл
Хохирогчийн өмгөөлөгч: М.Халиунжаргал
Хохирогчийн өмгөөлөгч: Г.Тамир
Иргэний хариуцагч: Б.Мөнхжаргал
Иргэний хариуцагчын өмгөөлөгч: Б.Алтангэрэл
Хурлын заал2 /доод/ Б.Ариунбаяр
Ж.Баттогтох
Б.Намхайдорж
2 2024-03-13 10:30 Завхан аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Шүүгдэгч: Э.Гэрэлмаа
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Н.Гүнчинсүрэн
Хохирогч: Ц.Нямцэцэг
Хохирогчийн өмгөөлөгч: М.Гомборагчаа
Хурлын заал2 /доод/ Б.Ариунбаяр
Ж.Баттогтох
Б.Намхайдорж
3 2024-03-13 09:30 Завхан аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Шүүгдэгч: Б.Дашням
Шүүгдэгч: Б.Тэмүүлэн
Шүүгдэгч: Б.Даваажав
Шүүгдэгч: Б.Нямдэмбэрэл
Прокурор: Б.Чулуунхүү
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Б.Алтангэрэл
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Э.Баасандэмбэрэл
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Б.Энхжаргал
Шүүгчдэгчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Э.Ариунжаргал
Шүүгчдэгчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Г.Батбаатар
Хохирогч: Т.Болортуяа
Хурлын заал2 /доод/ Б.Ариунбаяр
Ж.Баттогтох
Б.Намхайдорж
4 2024-03-06 10:30 Завхан аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Яллагдагч: Г.Эрдэнэзол
Өмгөөлөгч: Б.Алтангэрэл
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Б.Саруул
Хурлын заал2 /доод/ Б.Ариунбаяр
Ж.Баттогтох
Б.Намхайдорж
5 2024-03-06 09:30 Завхан аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Шүүгдэгч: С.Төмөрдорж
Прокурор: Б.Чулуунхүү
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: С.Энхболд
Иргэний нэхэмжлэгч: Л.Одонтуяа
Хурлын заал2 /доод/ Б.Ариунбаяр
Ж.Баттогтох
Б.Намхайдорж
6 2024-02-20 10:30 Завхан аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Шүүгдэгч: Д.Баасандорж
Шүүгдэгч: Ж.Насанбат
Шүүгдэгч: О.Даваадорж
Прокурор: Б.Төрболд
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Б.Энхжаргал
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Б.Баярцогт
Хохирогч: Ч.Алтангэрэл
Хурлын заал2 /доод/ Б.Ариунбаяр
Ж.Баттогтох
Б.Намхайдорж

Нийт 6 хурал байна.