-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

( 2023-01-01- 2023-12-31)

Огноо Шүүхийн нэр Танхим Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн
1 2023-12-07 11:04 Завхан аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Ц.Мөнх-Эрдэнэ
Өмгөөлөгч: С.Энхболд
Шүүгдэгч: Ц.Энхтөрд
Хохирогч: С.Эрдэнэ
Хурлын заал2 /доод/ П.Доржбал
2 2023-11-24 10:22 Завхан аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Н.Баасанжав
Шүүгдэгч: Б.Батдаваа
Шүүгдэгч: Б.Мөнхжаргал
Өмгөөлөгч: Б.Алтангэрэл
Өмгөөлөгч: Б.Энхжаргал
Хурлын заал2 /доод/ Н.Дэлгэрмаа
3 2023-11-23 14:56 Завхан аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Ц.Мөнх-Эрдэнэ
Шүүгдэгч: Г.Баттулга
Хохирогч: П.Эрдэнэбилэг
Хурлын заал2 /доод/ П.Доржбал
4 2023-11-23 10:10 Завхан аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Э.Мөнх-Оргил
Шүүгдэгч: Д.Нямдорж
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Б.Саруул
Хурлын заал2 /доод/ Н.Дэлгэрмаа
5 2023-11-22 16:15 Завхан аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Эрхэмбаяр
Зөрчилд холбогдогч: Л.Лхамсүрэн
Зөрчилд холбогдогч: Б.Одгэрэл
Өмгөөлөгч: Б.Энхжаргал
Өмгөөлөгч: Б.Баярцогт
Хурлын заал2 /доод/ Н.Дэлгэрмаа
6 2023-07-20 14:46 Завхан аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Э.Мөнх-Оргил
Шүүгдэгч: Ц.Дүгэрсүрэн
Өмгөөлөгч: Б.Баярцогт
Хурлын заал2 /доод/ Н.Дэлгэрмаа

Нийт 6 хурал байна.