-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

( 2021-12-23- 2022-12-23)

Огноо Шүүхийн нэр Танхим Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн
1 2022-06-15 10:30 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: М.Сумъяа
Шүүгдэгч: Г.Өнөболд
"Б" танхим Н.Баярбаатар
2 2022-06-15 10:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: М.Ханджав
Шүүгдэгч: Б.Гэрэлт-Од
Хохирогч: М.Чингүнжав
"Б" танхим С.Насанбуян
3 2022-06-13 13:30 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Энх-Амгалан
Шүүгдэгч: О.Сүхбат
"Б" танхим Н.Баярбаатар
4 2022-06-13 10:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: М.Ханджав
Шүүгдэгч: О.Тэмүүлэн
Өмгөөлөгч: Т.Хүдэр
Хохирогч: С.Амартүвшин нар
"Б" танхим Н.Баярбаатар
5 2022-06-13 09:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: М.Сумъяа
Шүүгдэгч: Б.Оюунчимэг
Өмгөөлөгч: Ж.Дэлгэрхишиг
Хохирогч: Н.Саарал
"Б" танхим С.Насанбуян
6 2022-05-30 15:30 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: М.Сумъяа
Шүүгдэгч: Б.Батчулуун
Өмгөөлөгч: Д.Батбаяр
"А" танхим Н.Баярбаатар
С.Насанбуян
7 2022-05-18 10:30 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Энх-Амгалан
Шүүгдэгч: Ө.Шинэтулга
"Б" танхим Н.Баярбаатар
8 2022-05-18 09:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх "Б" танхим Н.Баярбаатар
9 2022-05-17 10:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх "Б" танхим С.Насанбуян
10 2022-05-17 10:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх "Б" танхим С.Насанбуян
11 2022-05-09 14:20 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх "Б" танхим Н.Баярбаатар
12 2022-05-09 14:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Г.Манилцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: Б.Энхбаатар
"Б" танхим Н.Баярбаатар
13 2022-05-02 10:19 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: М.Сумъяа
Шүүгдэгч: Г.Баянжаргал нар
Өмгөөлөгч: Т.Хүдэр, Ж.Дэлгэрхишиг нар
Хохирогч: Л.Намсрай нар
"Б" танхим Н.Баярбаатар
14 2022-04-27 10:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: М.Ханджав
Шүүгдэгч: Г.Энхтүвшин
"Б" танхим С.Насанбуян
15 2022-04-25 10:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх "Б" танхим Н.Баярбаатар
16 2022-04-13 10:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Ч.Эрдэнэхүү
Хохирогч: Д.Мөнхбаяр
Прокурор: М.Сумъяа
Өмгөөлөгч: Ж.Цээсүрэн
Өмгөөлөгч: Д.Гансүх
Өмгөөлөгч: Ч.Энхцэцэг
"Б" танхим С.Насанбуян
17 2022-04-06 10:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Х.Наранбаатар
Хохирогч: Б.Тэгшжаргал
Улсын яллагч: М.Ханджав
"Б" танхим С.Насанбуян
18 2022-02-23 15:40 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Г.Манилцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: Т.Цогоо
"А" танхим С.Насанбуян
19 2022-02-23 14:40 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Г.Манилцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: Ш.Нармандах
"Б" танхим Н.Баярбаатар
20 2022-02-21 10:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Г.Манилцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: Э.Анхбаяр
"Б" танхим С.Насанбуян
21 2022-02-17 15:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Зөрчилд холбогдогч: М.Сүх-Очир
Прокурор: Г.Манилцэцэг
"А" танхим Н.Баярбаатар
22 2022-02-17 14:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Зөрчилд холбогдогч: Б.Тэмүүжин
Прокурор: Г.Манилцэцэг
Өмгөөлөгч: Г.Амарсайхан
"Б" танхим Н.Баярбаатар
23 2022-02-09 15:40 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Зөрчилд холбогдогч: Б.Сүхбат
"Б" танхим С.Насанбуян
24 2022-02-09 14:29 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Зөрчилд холбогдогч: Г.Гантулга
"Б" танхим С.Насанбуян
25 2022-02-08 14:00 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Г.Манилцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: Б.Батхуяг
Хохирогч: Б.Туяацэцэг
"Б" танхим С.Насанбуян

Нийт 76 хурал байна.