-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

( 2022-01-01- 2022-12-31)

Огноо Шүүхийн нэр Танхим Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн
1 2022-06-03 11:00 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: А.Оюунбилэг
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Ц.Оюун-Эрдэнэ
2 2022-05-18 10:41 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Х.Бадрах
Хариуцагч: П.Ганбаатар
Өмгөөлөгч: Д.Алимаа
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Б.Раушан
3 2022-05-18 10:00 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Одончимэг
Хариуцагч: Б.Баяржаргал
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Д.Алимаа
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Б.Раушан
4 2022-04-21 11:55 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Д.Шинэдүү
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Ц.Оюун-Эрдэнэ
5 2022-04-18 13:06 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: МоЭнКо ХХК
Хариуцагч: Б.Жавзан, Х.Бат-Амгалан
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Ц.Оюун-Эрдэнэ
6 2022-03-30 09:27 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: С.Алмагүл
Хариуцагч: 1 дүгээр цэцэрлэг
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Ц.Оюун-Эрдэнэ
7 2022-03-29 14:43 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Д.Гомбодаш
Хариуцагч: Б.Мөнхзаяа
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Ц.Оюун-Эрдэнэ
8 2022-03-28 16:57 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Сувдмаа
Хариуцагч: Ц.Санждорж
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Ц.Оюун-Эрдэнэ
9 2022-01-12 11:49 Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: П.Ууганбаяр
Хариуцагч: А.Дамдинбазар
Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим Ц.Оюун-Эрдэнэ

Нийт 34 хурал байна.