-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2024-06-11- 2024-07-11)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2024-07-08 16:40:58 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Жижиг дунд үйлдвэрийн газар
Хариуцагч: Хөх цэнхэр нуур ХК
Өмгөөлөгч: Т.Гүнжлхам
Б.Мөнхбат
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан зарласан
Хэргийн оролцогчийг шүүх хуралдаанд зайлшгүй оролцуулах шаардлагатай /Шүүхийн санаачилгаар/
2 2024-07-08 16:21:58 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Х.Жавхлантөгс
Хариуцагч: Н.Ууганбаяр
Г.Батзаяа
2024-07-08 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж, үлдэх хэсгийг хэрэгсэхгүй болгосон. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.2/
3 2024-07-08 16:21:56 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Х.Жавхлантөгс
Хариуцагч: Н.Ууганбаяр
Г.Батзаяа
2024-07-08 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж, үлдэх хэсгийг хэрэгсэхгүй болгосон. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.2/
4 2024-07-05 14:28:07 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Жижиг дунд үйлдвэрийн газар
Хариуцагч: Хөх цэнхэр нуур ХК
Өмгөөлөгч: Т.Гүнжлхам
Б.Мөнхбат
2024-07-08 16:35 Шүүх хуралдаан зарласан
Хэргийн оролцогчийг шүүх хуралдаанд зайлшгүй оролцуулах шаардлагатай /Шүүхийн санаачилгаар/
5 2024-07-05 11:15:06 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ч.Оюунчимэг
Хариуцагч: П.Сүхбаатар
Б.Мөнхбат
2024-07-05 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
6 2024-07-05 11:11:27 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Алтанчимэг
Хариуцагч: П.Жамсрандорж
Б.Мөнхбат
Тов тогтоогоогүй Шүүх бүрэлдэхүүн зөвлөлдөж байна
Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр шүүх хуралдаанд ирээгүй
7 2024-07-04 14:38:34 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: О.Батбаатар
Нэхэмжлэгч: Д.Даваажаргал
Хариуцагч: Н.Сарантуяа
Хариуцагч: А.Пүрэвдагва
Б.Мөнхбат
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан зарласан
Хэргийн оролцогч, тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгчөөс нотлох баримт гаргуулах хүсэлт гаргасан
8 2024-07-04 11:38:33 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ц.Нарантуяа
Хариуцагч: Б.Төмөрчөдөр
Б.Мөнхбат
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан зарласан
Өмгөөлөгч авах хүсэлт гаргасан
9 2024-07-04 11:05:53 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Баянхонгор аймгийн Засаг дарга
Хариуцагч: Бат тод ХХК
Б.Мөнхбат
2024-07-04 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Хариуцагч нэхэмжлэлийн шаардлагыг хүлээн зөвшөөрсөн.
10 2024-07-03 14:25:11 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ч.Цэрэндулам
Хариуцагч: С.Жамбалдорж
Б.Мөнхбат
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан зарласан
Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр шүүх хуралдаанд ирээгүй
11 2024-07-03 11:25:11 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Д.Уранчимэг
Хариуцагч: Т.Төмөрбат
Өмгөөлөгч: Д.Уранчимэг
Өмгөөлөгч: С.Должинсүрэн
Б.Мөнхбат
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан зарласан
Нэхэмжлэлийн шаардлага нэмэгдүүлсэн, өөрчилсөн
12 2024-07-03 10:20:00 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Залаа цагаан хоршоо
Хариуцагч: Баянхонгор аймгийн Өлзийт сумын ИТХ, ЗД
Г.Батзаяа
2024-07-23 13:00 Шүүх хуралдаан зарласан
Өмгөөлөгч авах хүсэлт гаргасан
13 2024-07-02 16:31:21 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: С.Дэнсмаа
Г.Батзаяа
2024-07-02 16:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж, үлдэх хэсгийг хэрэгсэхгүй болгосон. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.2/
14 2024-07-02 16:24:34 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Г.Хувьтөгөлдөр
Хариуцагч: Б.Ууганчимэг
Прокурор: О.Алтанчулуу
Г.Батзаяа
2024-07-02 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэгч, хариуцагч эвлэрснийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон.
15 2024-07-02 11:29:04 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Нямсүрэн
Хариуцагч: Ц.Бат-Аргамжаа
Г.Батзаяа
2024-07-03 15:30 Шүүх хуралдаан зарласан
Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр шүүх хуралдаанд ирээгүй

Нийт 52 хурал байна.