-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2024-06-10- 2024-07-10)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2024-07-08 15:27:19 Дорнод аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Дорнод аймгийн Цагдаагийн газар
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Т.Мөнхбаатар
Гуравдагч этгээд: О.Учрал
Т.Байгалмаа
2024-07-08 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
2 2024-07-08 11:19:31 Дорнод аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Дорнод аймгийн Цагдаагийн газар
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : М.Батбилэг
Гуравдагч этгээд: Г.Цогтбилэг
Т.Байгалмаа
2024-07-08 09:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
3 2024-07-08 11:18:17 Дорнод аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Дорнод аймгийн Цагдаагийн газар
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : М.Батбилэг
Гуравдагч этгээд: Ц.Мөнхзул
Т.Байгалмаа
2024-07-08 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
4 2024-07-05 18:23:36 Дорнод аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Цэрэнханд
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : А.Золзаяа
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Б.Солонго
Хариуцагч: Б.Мөнхтөр
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Б.Отгондалай
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Л.Батжав
Т.Байгалмаа
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан зарласан
Өмгөөлөгчийн шүүх хуралдаан давхацсан
5 2024-07-04 14:35:07 Дорнод аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: П.Энхтөр
Хариуцагч: М.Энхтөр
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Д.Урансувд
Т.Байгалмаа
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан зарласан
Өмгөөлөгч өвчтэй
6 2024-07-04 14:35:05 Дорнод аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: П.Энхтөр
Хариуцагч: М.Энхтөр
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Д.Урансувд
Т.Байгалмаа
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан зарласан
Өмгөөлөгч өвчтэй
7 2024-07-04 14:35:01 Дорнод аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: П.Энхтөр
Хариуцагч: М.Энхтөр
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Д.Урансувд
Т.Байгалмаа
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан зарласан
Өмгөөлөгч өвчтэй
8 2024-07-04 14:34:57 Дорнод аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: П.Энхтөр
Хариуцагч: М.Энхтөр
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Д.Урансувд
Т.Байгалмаа
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан зарласан
Өмгөөлөгч өвчтэй
9 2024-07-04 14:34:53 Дорнод аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: П.Энхтөр
Хариуцагч: М.Энхтөр
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Д.Урансувд
Т.Байгалмаа
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан зарласан
Өмгөөлөгч өвчтэй
10 2024-07-04 14:34:22 Дорнод аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: П.Энхтөр
Хариуцагч: М.Энхтөр
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Д.Урансувд
Т.Байгалмаа
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан зарласан
Өмгөөлөгчийн шүүх хуралдаан давхацсан
11 2024-07-03 10:08:34 Дорнод аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Голомт банк
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Алтангэрэл
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Г.Насанбаяр
Хариуцагч: П.Гэрэлбаатар
Хариуцагч: Хан шувалдай ХХК
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Ж.Энхчулуун
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Ариунтунгалаг
Т.Байгалмаа
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан зарласан
Өмгөөлөгч авах хүсэлт гаргасан
12 2024-07-01 15:50:37 Дорнод аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Дорнод аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Батболд
Гуравдагч этгээд: М.Эрдэнэтамир
Т.Байгалмаа
2024-07-01 15:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
13 2024-07-01 15:43:01 Дорнод аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Батболд
Гуравдагч этгээд: А.Энхбаатар
Т.Байгалмаа
2024-07-01 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
14 2024-07-01 14:47:22 Дорнод аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: "ДБЭХС" ТӨХК
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Н.Одгэрэл
Хариуцагч: Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын хөдөлмөрийн эрхийн маргаан зохицуулах гурван талт хороо
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Л.Хишигтогтох
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Д.Галтогтох
Т.Байгалмаа
2024-08-06 09:00 Шүүх хуралдаан зарласан
Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч хэргийн материалтай танилцах хүсэлт гаргасан
15 2024-07-01 09:43:43 Дорнод аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: "Гранд восток монголиа" ХХК
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Г.Золбоо
Хариуцагч: "Адуунчулуун" ХК
Хариуцагч: Д.Галтогтох
Т.Байгалмаа
2024-07-01 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/

Нийт 46 хурал байна.