-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2024-06-10- 2024-07-10)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2024-06-19 10:15:07 Архангай аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: П.Лхагважаргал
Хариуцагч: Ж.Батчулуун
Д.Элбэгзаяа
2024-06-17 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон. /ИХШХШТХ-ийн 117.1/
2 2024-06-12 15:09:12 Архангай аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ч.Отгонтуяа
Хариуцагч: М.Нэргүйбаатар
Д.Байгалмаа
2024-06-12 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
3 2024-06-12 11:01:22 Архангай аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ж.Лувсандорж
Хариуцагч: Г.Батбаатар
Өмгөөлөгч: О.Батцэрэн
Д.Байгалмаа
Ч.Жаргалан
Д.Элбэгзаяа
2024-06-21 11:00 Шүүх хуралдаан зарласан
Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр шүүх хуралдаанд ирээгүй
4 2024-06-11 16:14:32 Архангай аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Ц.Эрдэнэбилэг
Өмгөөлөгч: С.Пүрэвсүрэн
Д.Байгалмаа
2024-06-11 15:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
5 2024-06-11 15:39:28 Архангай аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: П.Баяннэмэх
Д.Байгалмаа
2024-06-11 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
6 2024-06-11 12:43:10 Архангай аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: М.Гэрэлтуяа
Хариуцагч: Д.Лхагвасүрэн
Өмгөөлөгч: Г.Энхбаяр
Өмгөөлөгч: Ц.Бат-Эрдэнэ
Д.Элбэгзаяа
2023-12-11 12:42 Шүүх хуралдаан зарласан
Хэрэг хянан шийдвэрлэж ажиллагааг түдгэлзүүлсэн.
7 2024-06-11 10:28:13 Архангай аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: О.Угтахбаяр
Хариуцагч: Н.Балжинням
Д.Элбэгзаяа
2024-06-17 10:00 Шүүх хуралдаан зарласан
Өмгөөлөгч авах хүсэлт гаргасан
8 2024-06-10 17:33:46 Архангай аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Төрийн банк ХХК
Хариуцагч: Ч.Нармандах Д.Цэнд-Аюуш
Өмгөөлөгч: Г.Энхбаяр
Д.Элбэгзаяа
2024-06-10 15:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
9 2024-06-10 16:50:27 Архангай аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ц.Оюунбат Ц.Мөнхбат
Хариуцагч: Сайхан тэрх ХХК
Өмгөөлөгч: Х.Чинбат Т.Мөнхсүлд
Ч.Жаргалан
2024-06-10 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
10 2024-06-10 16:14:06 Архангай аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Н.Цагаанбаатар
Хариуцагч: М.Санжаа
Өмгөөлөгч: В.Удвал
Өмгөөлөгч: О.Батцэрэн
Д.Элбэгзаяа
-0001-11-30 00:00 Шүүх хуралдаан зарласан
Гуравдагч этгээд оролцуулах хүсэлт гаргасан
11 2024-06-10 12:00:04 Архангай аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: П.Алтантуяа
Хариуцагч: Т.Отгонжаргал
Өмгөөлөгч: Б.Алтанчимаг
Өмгөөлөгч: С.Пүрэвсүрэн
Д.Элбэгзаяа
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан зарласан
Гэрч оролцуулах хүсэлт гаргасан

Нийт 11 хурал байна.