-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2024-06-10- 2024-07-10)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2024-07-03 13:46:39 Ховд аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Н.Ганзориг
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Н.Оюунчимэг
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Ч.Эрдэнэбат
М.Мянганбаяр
2024-07-03 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж, үлдэх хэсгийг хэрэгсэхгүй болгосон. (хүлээн авахаас татгалзсан)
2 2024-07-02 14:40:33 Ховд аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Ж.Энхжаргал
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Н.Оюунчимэг
Хариуцагч: Ховд аймгийн Булган сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Ж.Цогоо
Хариуцагч: Булган сумын Засаг дарга Ж.Дамдинбазар
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Д.Эрдэнэчимэг
Гуравдагч этгээд: Булган сум дахь Цагдаагийн газрын дарга Ц.Анхбаатар
Гуравдагч этгээдийн өмгөөлөгч: Б.Ганзориг
Гуравдагч этгээд: Ховд аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар, 457-р нээлттэй, хаалттай хорих ангийн дарга Т.Бат-Оюун
Гуравдагч этгээдийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Б.Орхоны итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Ч.Оюун-Эрдэнэ
Гуравдагч этгээдийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Ховд аймаг дахь Бүсийн шүүхийн шинжилгээний хэлтсийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч С.Гантулга
Гуравдагч этгээдийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Ховд аймгийн Булган сум дахь сум дундын прокурорын газрын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Б.Оюунцэцэг
Гуравдагч этгээд: Т.Бат-Эрдэнэ
М.Мянганбаяр
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан зарласан
Өмгөөлөгч өвчтэй
3 2024-07-02 14:37:46 Ховд аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Алтан дуулга ХК Б.Билэгт
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Ж.Бат-Амгалан
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Т.Уянга
Хариуцагч: Тариалан сумын Засаг дарга З.Тэгшжаргал
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Ж.Энхжаргал
Гуравдагч этгээд: С.Сарантуяа
Гуравдагч этгээдийн өмгөөлөгч: Т.Байгоник
М.Мянганбаяр
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан зарласан
Нотлох баримт гаргуулахтай холбоотой хүсэлтийг шийдвэрлэж, шүүх хуралдааныг хойшлуулсан
4 2024-07-02 14:35:14 Ховд аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ц.Даваахүү
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Ч.Эрдэнэбат
М.Мянганбаяр
2024-08-18 09:00 Шүүх хуралдаан зарласан
Өмгөөлөгч өвчтэй
5 2024-06-17 15:27:37 Ховд аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Алтан дуулга ХК Б.Билэгт
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Ж.Бат-Амгалан
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Т.Уянга
Хариуцагч: Тариалан сумын Засаг дарга З.Тэгшжаргал
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Ж.Энхжаргал
Гуравдагч этгээд: С.Сарантуяа
Гуравдагч этгээдийн өмгөөлөгч: Т.Байгоник
М.Мянганбаяр
2024-07-02 14:37 Шүүх хуралдаан зарласан
Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгчөөс нотлох баримт гаргуулах хүсэлт гаргасан
6 2024-06-17 15:27:36 Ховд аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Алтан дуулга ХК Б.Билэгт
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Ж.Бат-Амгалан
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Т.Уянга
Хариуцагч: Тариалан сумын Засаг дарга З.Тэгшжаргал
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Ж.Энхжаргал
Гуравдагч этгээд: С.Сарантуяа
Гуравдагч этгээдийн өмгөөлөгч: Т.Байгоник
М.Мянганбаяр
2024-07-02 14:37 Шүүх хуралдаан зарласан
Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгчөөс нотлох баримт гаргуулах хүсэлт гаргасан
7 2024-06-17 15:14:18 Ховд аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ц.Даваахүү
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Ч.Эрдэнэбат
М.Мянганбаяр
2024-08-18 09:00 Шүүх хуралдаан зарласан
Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч хэргийн материалтай танилцах хүсэлт гаргасан

Нийт 7 хурал байна.